Förutsättningar för svampangrepp Smittan=svampen Spridningen

advertisement
Patogena svampar (och närbesläktade)

Förutsättningar för svampangrepp

Smittan=svampen

Spridningen

Infektionsförhållanden

Viktiga grupper:





Rotsvampar (inkl. algsvampar)
gråmögel
Phytophthora
mjöldagg
rost
Svampsjukdomar
Svampangrepp uppstår när följande
förutsättningar
samtidigt är uppfyllda:
Svamp
smitta
Mottaglig planta
Lämpliga
infektionsförhållanden
Här börjar angreppet.......
groddslang
Skickar
”små”
proteiner
Kutikula
hyf
hyf
Hur lång tid till synliga symptom kan variera från dagar till månader
Svampar- ”det vi ser”
+
YTA
Konidier-könlöst bildade sporer
Syns i mikroskop
mycel
Former av överlevnadsorgan
Fusarium, Chalara-klamydosporer
Gråmögel, Rhizotonia- sklerotier
Pythium, Phytophthora, bladmögel-oosporer
Verticillium-mikrosklerotier
Mjöldaggsarter, Rhizotonia-mycel (hyfer) i växtrester
Obs! De flesta kan leva flera år utanför värdväxt
eller i växtrester!
Mekanisk rengöringHetvatten
70ºC
60ºC
50ºC
Fusarium, gråmögel
Pythium, Rhizotonia
Smittkällor
1. Frö eller småplantorlatent
2. Material som kommer
i kontakt med plantorna
3 Svampen finns
normalt i luften,
Ex. >20 gråmögelsporer /m³ luft
5. Ytvatten från bäckar och
åar
4 Övrig inredning
6. Orent substrat
Smittkällorna i praktiken
Utifrån:
Frö
Plantdelar -allt!
I egna odlingen:
Eget modermaterial
Vilformer
skadegörare/sjukdomar
Andra pågående kulturer
Ogräs
Vidare spridning under odlingstiden
Vatten-ovanifrån, underifrån, sidan, Bevattningsvatten (ytvatten)
Luftströmmar (luftburna sporer:Gråmögel, mjöldagg, rost, Fusarium)
Ytor: Händer, fötter, redskap
Organismer- Sorgmyggor, vattenflugor
Uteklimatet styr klimatet i växthuset
Ljuset
Soltimmar enligt SMHI
350
300
antal solskenstimmar
250
200
150
100
50
0
jan
feb
mar
apr
maj
Lund
jun
Stockholm
jul
Umeå
aug
sep
okt
nov
dec
Medeltemperatur
Kondensrisk- när?
Temperatursänkning grader
3,5
Lufttemperatur 18 grader
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
80% /3,1
85% /2,3
90%/1,5
95%/0,8
100%/0
RH/ delta x
Kondensrisk = svamprisk (gråmögel)
Efter Grön Kompetens 2014
Skillnad mellan bladtemperatur och daggpunktstemperaturº C
Håll några grader
högre bladtemp än
daggpunkt
Ex. Ex. gråmögel
Bladtemp=daggpunkt
Luftrörelser
Vanligt med luftbyte 1-2 ggr/tim
Liten luftrörelse-svamprisk
Fläktar, luftburen värme!
Mottaglig växt
Växtart
Sort
Ålder
Utvecklingsstadium
Rotsvampar
Naturligt
förekommande,
”nyttiga”
Naturligt förekommande,
-skadesvampar i vissa
lägen. Exempel: Pythium
Balans
Naturligt förekommande, mer aggressiva
Exempel: Phytophthora
Höga krav på substratet:
Rätt fördelning av stora (luft) och små porer (vatten,
näring)
Stabilt
Bra dränering
Vattenstrategier i växthus
Bra vattenkvalitet, så rent som möjligt
Torka upp, men ej över vissnegränsen (STRESS)
Undvik övervattning-syrebrist (substratval) STRESS
Sammanfattning:
Patogena svampar gynnas av:



Klimatet
stillastående, fuktig luft, temp.stress
ljusbrist
Substratet för tätt, felaktig vattningsteknik
Undvik extremer!
Gödsling
höga näringsnivåer farligt, fel pH
Gråmögel
Många värdväxter
Luftburna sporer eller systemisk (primula, sallat, rosmarin)
Infektion: fritt vatten alt. hög RH>93% (min75%)
Spor spor minst 3-4 dagar, snabbast vid 18-24ºC
Startsignal: etylengas (växten, åldrande växtmaterial)
Tätväxande sorter, N-gödsling över optimum, Ruttnande blad
och växtdelar tas bort (obs när!) Ordentliga plantavstånd
Fusarium
Värdväxter: många växtslag, ofta rotdöd
Optimum 25-30 grader
Stora mängder makro- och mikrokonidier, som är mycket
.
små,
samt vilsporer.
Ofta lång latenstid innan sjukdomsutbrottet, som ofta
kommer vid blomningstid.
Ta bort angripna plantor direkt. Noggrann rengöring.
Phytophthora-svamplik organism
Värdväxter artspecifika (många arter) i alla stadier
Optimum 15-25ºC
Smitta: Oosporer, klamydosporer, sporangier (luften),
zoosporer (några cm).
Utvecklingstid sporangier 4-8tim, zoosporer 10-60
min
OBS! Svår att bli av med, släng angripna plantor direkt,
noggrann rengöring
Bladmögel- svamplik organism

Obligat parasit, artspecialiserad

Smitta i jorden eller växtdelar (oosporer, mycel)

Infektion 4 tim väta, 7-20ºC, 85% RH

Sporer bildas på natten, släpps på morgonen (!!!)
Obligata parasiter - på levande växtvävnad
Mjöldagg
Ofta artspecifik,
sortberoende
Sporer från levande vävnad, stor mängd konidier i luft,
Vill inte ha fritt vatten efter groning
Trivs bättre än andra svampar i torka och värme samt
vid växlande temperaturförhållanden
Rostsvampar
Värdväxter: Artspecifika, ibland värdväxling
Smitta: Många olika sporformer, sprids bl.a.med luft
Kemiska preparat skonsamma mot nyttodjur
Om behov av kemisk svampbekämpning:
Aliette, Proplant
Amistar, Signum, Topas
Tack för att ni lyssnade!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards