Mattlummer – Lycopodium clavatum Revlummer – Lycopodium

Mattlummer – Lycopodium clavatum
Revlummer – Lycopodium annotinum
Familjen Lummerväxter
Revlummer
Revlummer
Kännetecknande för lummerväxterna är de många barr- eller fjällika bladen och att de saknar såväl
blommor som frön. I stället använder de sporer för sin spridning. De växer långsamt och trivs i olika
skogsmiljöer. Både mattlummer och revlummer har barrlika blad, men skiljer sig åt på andra sätt.
Mattlummer har håriga spetsar på bladen och långskaftade, oftast parvist sittande sporax. Revlummer
har styva, utspärrade blad och ensamma oskaftade sporax. Sporerna sprids i juni–september hos båda
arterna. I Femsjö socken finns också lopplummer, strandlummer och plattlummer.
Sporpulvret kallas också för nikt och har använts i Apotekets pilleraskar, i syfte att förhindra att
pillerna klibbar ihop. När nikt antänds gnistrar det kraftigt, något som förr utnyttjats vid
teaterföreställningar och blixtfotografering. Gamla namn på lummerväxterna som exempelvis blosskrut
och fjuttgräs har sin förklaring i detta fenomen.
Mattlummerns sporer har också använts som blodstillande sårpulver och som barnpuder på röda
stjärtar. Även vid blåskatarr har mattlummerns sporer kommit till nytta. Att bära ett midjebälte av
mattlummer under midsommarnatten troddes hjälpa mot maror och oönskade graviditeter, medan en
kvist över ladugårdsdörren skulle skydda djuren mot olika illasinnade väsen under samma natt.
Lummerväxterna är fridlysta.
Lästips
Den nya nordiska floran - s. 34
Hallands flora - s. 220-221
Flora Femsionensis - s. 8
Smålands flora - s. 20
Människan och floran - s. 421-422
Örtmedicin och växtmagi - s. 208
Vilda växter som m at och medicin - s. 67-68
Nyttans växter - s. 278, 293, 342
Här hittar du lummer
Det finns stora bestånd av revlummer på
Sandslätten som nås via vägen från
Kullhult till Stora Frillen. En av platserna
där är alldeles vid sjöstranden, 6306319 N,
1345565 Ö.