Växter - AGY Henrik Wilmar

advertisement
Växter
Biologi 1
Biologi 2
Växtcellen
• Kloroplaster
(fotosyntes)
• cellvägg av
cellulosa
• vakuol
Växter
Autotrofa organismer- kan bygga egna
kolföreningar (glukos) från koldioxid i luften
Fotosyntesen:
”växten”
• Blad (fånga solljus)
•Stam (hålla upp växten)
•Rötter (ta vatten från
marken)
•Kärl (ledningsvävnad för
vattentransport)
•Blommor (förökning)
• frön /sporer (förökning)
Växtriket
Kärllösa växter
• Mossor
Kärlväxter
Sporväxter
• Ormbunksväxter
Fröväxter
• Nakenfröiga
•
Gömfröiga
Alger
- Bål (”blad”)
- sporer
Mossor (bladmossor)
•
•
•
blad
sporer
stam
Ormbunksväxter
•
•
•
•
•
Blad
Sporer
Stam
Kärl
Rötter
Fröväxter
•Blad
•Stam
•Kärl
•Rötter
•Frön
Fröväxter
Nakenfröiga växter (barrträd)
• Frö men ingen frukt ”naket frö”
Fröväxter
Gömfröiga växter
• Frön inneslutna i en frukt
• Blommor
Frön
Sporer
• Diploida - kromosompar (2n)
• Skal
• Frövita (näring)
• Haploida – en kromosom (n)
• Vatten behövs
”Växters hemliga liv” Regnskogens botanik (BBC)
Del 1 11” – 23” utveckling alg-blomväxt
Växten
Biologi 2
Roten
• Upptag av vatten och näringsämnen
(närsalter), rothår ökar upptagningsytan
• Förankrar växten
• Lagrar energi (stärkelse)
Stammen
• Stödjevävnad (förstärkta cellväggar, lignin)
• (”kompositmaterial” - cellulosa är förstärkande fibrer och ligninet limmet)
• Ledningsvävnad
– Xylem (veddel, döda celler, långa rör i växten) –
transporterar vatten
– Floem (sildel, levande celler) – transporterar
sockerlösning
Bladet
• Tunt och stor yta. Varför?
Bladet
forts.
• Tunt blad ger korta avstånd för att gaser
(CO2, O2) ska kunna diffundera in i resp. ut från
bladet
• Stor yta för att fånga mycket ljus
Bladet
Ytterhud(epidermis) vaxartat,
skydd mot uttorkning
Palisadvävnad –överdelen. Celler
med mycket kloroplaster
Svampvävnad – underdelan (luftig
struktur-gaser diffunderar)
Klyvöppningar på undersidan
(gasutbyte)
Bladnerver –ledningsvävnad
(xylem och floem)
Vattentransporten i växten
• Hur transporteras vattnet i växten?
• Hur kan vatten transporteras upp till bladen i kronan på ett
100 meter högt träd?
• Vilka olika mekanismer ligger bakom?
• Använd begreppen:
vattenpotential, transpiration, klyvöppningar, aktiv
transport, rottryck, ledningsvävnad (xylem, floem),
vätebindningar, undertryck (boken sid 40-44)
• Förklara! 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards