Inget överskottspris för färgad kokräka

advertisement
Inget överskottspris för färgad kokräka
Skrivet av Yrkesfiskarna
2008-05-07 01:00 -
Sveriges Fiskares Riksförbund har tidigare infört ett förbud mot färgning av räka.
Sveriges Fiskares PO följer nu upp detta med ett beslut om att överskottspris inte kommer att
utbetalas för färgad kokräka.
Detta gäller från den 12 maj 2008.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindberg 031 - 12 45 96
Roger Mattiason 031 - 12 45 98
1/1
Download