Ansökan om bidrag vid sjukdom, rehabilitering

advertisement
ANSÖKAN
Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem
Döbelnsgatan 2, 752 37 Uppsala
Tillhanda senast 1 oktober
Ansökan om bidrag vid sjukdom, rehabilitering eller för
rekreation (behandlas konfidentiellt)
…………
Medl. nr
…………………………………..
förnamn
……….……………………………..
efternamn
………………..
födelseår
………………...
examensår
………………………………………………………………………..…………………..
Adress
….……………………………...…..
tfn hem
………………………………………………………………………..…………………..
E-postadress
….……………………………...…..
tfn mobil
Motivering till ansökan, diagnos och tidpunkt för insjuknande (bifoga läkarintyg)
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
…………………….……………………………………………………………………………………..…………………
För ev. ytterligare information v.g. skriv på baksidan av denna ansökan
Arbetsförmåga (ange omfattning och arbetsplats)
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….….
Familjesituation
Ensamstående Gift Sambo Ev. försörjningsplikt för minderåriga barn: Antal barn: ………. Barnets/ens ålder: ………………...…………….……
Ekonomi
………………………………………………………………………………...………..……..
Ev. anställning
……………………….....………….
lön/mån
Pension: …………………………….…………..kr/mån
Bostadsbidrag……….……………….………..kr/mån
Andra bidrag: ……………………….……….….kr/mån
Boendekostnad…..……..……….…...……….kr/mån
Andra kostnader beroende på sjukdomen (specificera ex.behandling, terapi, tandvård, sjukgymnastik etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Om du tidigare fått bidrag från föreningen, ange summa och årtal ……………….………………………...…...……
VIKTIGT!
En förutsättning för att ev. bidrag ska kunna utbetalas är att bank/post uppgifterna nedan är fullständigt ifyllda.
……………………………………………………..
Datum
……………………………………………………………………
Namnteckning
Ev. beviljat bidrag utbetalas till:
…………………………………………………
Bank
…………………………………………………………………....
Clearing- och kontonummer alt. postgiro-/personkontonummer
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards