Ladda ner vårt ansökningsformulär

advertisement
Person
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Namn
Tel
E-post
Utbildning
Högsta examen
Examensår
Civilingenjör
Examensår
Arbetslivserfarenhet
Ange de tre senaste arbetsgivarna
Arbetsuppgifter
Ange dina arbetsuppgifter i de tre senaste projekten
Nytt arbete
Vad vill du göra på ett nytt arbete?
Kompetensområden – Mjukvara (Kryssa för de kompetenser du kan använda i ett uppdrag)
Programmeringsspråk
☐Ada
☐C++
☐Matlab
☐Tcl
Annat: -
☐ASP.NET
☐C#
☐Perl
☐Visual Basic
☐Assembler
☐Erlang
☐Python
☐C
☐Java
☐SQL
☐OSE
☐Windows XP/Vista/7
☐Windows CE/Mobile
☐Emacs
☐ClearCase
☐Visual Studio
☐ADO.NET Entity Framew.
☐GNU debugger
☐CVS
☐Enterprise Architect
☐GNU Compiler
☐Subversion (SVN)
☐EPI Server
☐MySQL
☐Oracle
☐Android
☐Silverlight
☐ASP.NET MVC
☐Iphone
☐CAN
☐RFID
☐USB
☐GSM / GPRS
☐SIP
☐WCDMA / HSPA
☐LEAN
☐Förstudier, specificering
☐Databasdesign
☐Scrum
☐Systemering
Operativsystem
☐Linux
☐VxWorks
Annat: -
Verktyg och ramverk
☐Eclipse
☐GNU make
☐TFS
☐.NET Framework
Annat: -
Databas
☐MS SQL Server
Annat: -
Plattformar
☐.NET Framework
☐J2EE
Annat: -
Kommunikationsteknologier
☐802.x - WiFi - WLAN
☐LTE
☐SPI
Annat: -
☐Bluetooth
☐NMEA2000
☐TETRA
Process- och metoderfarenheter
☐Agila metoder
☐UML
☐Implementation
Annat: -
Övrigt
Övrigt som du anser relevant
☐Testdriven utveckling
☐Rational Rose
☐Test och verifiering
Download