Curriculum Vitae
2002-04-22
Namn:
Född:
E-mail:
Kenneth Sörling
1968 03 07
[email protected]
Utbildningar
1995 – 1999
1990 – 1992
1988-06 - 1989-06
1987-06-10
1984-06-10
LM Ericsson Data AB:
Diverse kurser i Kundservice, SMS-administration, Officeverktyg, mm.
WM-Data Assistans AB:
Internutbildning. Kurser i WordPerfect, Microsoft Office,
Borland Paradox, Adobe PageMaker, mm på PC och MacIntosh
Övre Norrlands Värnpliktskontor (VKÖN)
Värnpliktsutbildning. ADB-arbete, medicinska tester, mm.
Hermelinsskolan, Luleå:
Avgångsbetyg från 3-årig Ekonomisk linje
Norra Örnässkolan, Luleå:
Avgångsbetyg från 9-årig grundskola
Arbetshistorik:
2002-02
2001-02-20 - 2001-09-30
2000-07 - 2001-02
1995-01 - 1999-10
Lexicon AB:
Vikariat: Lärare:
Kursledare i SQL
ETC Produktion AB:
Programmerare:
Utveckling och förädling av Webapplikationer, teknisk
dokumentation, översättning av gränssnitt, mm.
CubicFoot AB:
Software Architect:
Utvecklare av XML-driven webbsajt-motor. Huvudansvarig
för implementation
Programmerare:
Vidareförädling, underhåll och utveckling av kommersiell
webmotor.
Ericsson Business Consulting Sweden AB:
HelpDesk-Tekniker:
IT-support, problemlösning, vägledning,
användaradministration, nätverksadministration, mm.
BackOffice Analyst:
Second-Line Support. Problem Analyst i Office- och ESOEfrågor samt Internet-frågor. Expert på MS Access, Visual
Basic & VBA, ODBC, SQL mm.
App Developer:
Utveckling av In-House-applikationer för
telefonköövervakning och problembevakning.
Web Developer:
Utveckling av interna ASP-applikationer mot
kompetensdatabas. Rådgivare i ASP, VBScript och SQLproblematik.
1992-02 - 1994-12
Södra Omsorgsomrädet, Stockholms Läns Landsting:
Datatekniker:
Installation, felsökning och problemlösning av hårdvara och
mjukvara.
Nätverksadminsitration:
Konto-och resurshantering i Novell NetWare 3.12 och
Windows for Workgroups 3.12
Användarsupport:
Telefonsupport, introduktioner och problemlösning i
mjukvarufrågor.
1990-01 - 1992-01
WM-Data Assistans AB:
Datakonsult.
Resurs för ordbehandling, dataregistrering, layout och
liknande.
Diverse Tillfällen 1984 -1989
InterConsult Sweden AB:
Researcher:
Telefonundersökningar, statistik, mm.
1987-10 - 1988-03
Luleå Lasarett, Norrbottens Läns Landsting:
Kontorist:
Vikariat. Journalhantering, databashantering,
lagerhållning,m m
Språk:
Svenska:
Engelska:
Franska:
Tyska:
Spanska:
Japanska:
Modersmål. Excellenta kunskaper i tal och skrift.
Excellenta kunskaper i tal och skrift.
Goda kunskaper i tal och skrift.
Hygglig kunskap i tal och skrift.
Förstår hyggligt, talar mindre bra.
Studerat Japanska i två terminer på Folkuniversitetet.
Fritidsintressen:
o
o
o
o
Författare:Skriver romaner, noveller, dikter med mera.
Tecknare och konstnär
Programmering
Website-design
Övrigt:






Mycket kunnig i följande:
o Visual Basic
o Visual Basic for Applications
o ASP, JavaScript, VBScript, JET SQL, mm
o XML, XSL/T
o HTML, DHTML, CSS
o MS Office, främst Access och Word
o Windows NT/95/98/3.1x core technologies
Erfarenthet av utveckling av Hjälpfiler i Windows Help och Hypertext Help-format.
Förstår C/C++ källkod (ingen praktisk erfarenhet av utveckling)
Erfarenhet av Website-utveckling. Kunnig i bl.a Microsoft Frontpage, MacroMedia
Dreamweaver och Macromedia Flash
Publicerad författare. Vinnare av 'Bästa Svenska Spänningsroman' 1994
Förflutet som instruktör i Ju-jutsu (självförsvar).