Elegant Resume - Cognitio Consulting AB

advertisement
EMIL STEEN
FÖD D:
19 73
OBJECTIVE
Att arbeta med spjutspetsteknologi i utmanande och utvecklande projekt.
Är gärna inblandad i alla delar av utvecklingen från analys och design till
programmering, verifiering och installation.
PROJECT EXPERIENCE
2004Mobilt säljstödssystem
Utveckling av ett säljstödssystem för handburna enheter med Pocket PC.
Systemet är framtaget framförallt med tanke på dagligvaruhandeln med
integration med kundens befintliga back office-system. Utveckling sker i
Visual Studio .NET och C# med koppling mot MS SQL Server CE.
2003Kryssakuten
Webbplats för sökning efter svenska ord, specialiserad på att hitta ord i
halvfärdiga korsord. Hela webbplatsen är framtagen med en objektorienterad trelagerslösning i PHP mot MySQL.
2001ScanCoin Systems AB
Malmö
Nyutveckling av ScanCoins system för dagskassehantering och
värdetransporter, CCS. Systemet hanterar beställningar av valuta från
affärer och banker, transporter samt uppräkning. Systemet är utvecklat i
samarbete med bankerna och är anpassat till deras rutiner och
säkerhetskrav. Utvecklingen i C/C++ mot MS SQL Server.
2001
Svenska Rikskonserter
Stockholm
Underhåll och vidareutveckling i Microsoft Visual FoxPro av Rikskonserters bokningssystem. Systemet består bland annat av en modul för
bokning av de delar som ingår i en konsert eller turné, exempelvis artister,
lokaler, projektledare och annan personal. En annan modul hanterar uthyrning av Rikskonserters egna lokaler.
2000-2001
Ericsson Radio Systems
Linköping
Utvecklare i Ericssonprojekt med utveckling av installationsverktyg till
Ericssons ramverk för mobilkommunikationssystem (Common Integrated
Framework, CIF). Arbetat med utveckling i Java, integration av moduler
och externa program, test och internationell support.
1997–2000
Repab AB
Göteborg
Utveckling i Visual FoxPro mot MS SQL Server. Arbetat med databasdesign, systemering, programmering, och verifiering av system för
fastighetsägare. Ansvarat för utvecklingen av moduler för hyresdebitering,
arrendedebitering och bostadskö. Inkluderade även kundkontakt både via
telefonsupport och installation hos kund.
1995–1996
Auto Computer System ACS AB
Göteborg
Datortekniker med installation och underhåll av Windows 95-nätverk, SCO
Unix-servrar och databaser på Unix. Utvecklade modul för beräkning av
avbetalningsplan.
WORK EXPERIENCE
2003–
Cognitio Consulting AB
Datakonsult inom systemutveckling.
Göteborg
2000–2003
Datavis Syd AB
Datakonsult inom systemutveckling.
Göteborg
1997–2000
Repab AB
Programmerare och systemdesigner
Göteborg
1995–1996
Datortekniker
Göteborg
Auto Computer System ACS AB
EDUCATION
2001
Learning Tree International
Stockholm
Utveckla B2B- och B2C-applikationer med Java och XML
Bred kurs som gav kunskap om alla möjligheter att arbeta med XMLdokument i Java. Kursen gick igenom bearbetning och läsning av XMLdokument med SAX, DOM, JAXP och JDOM. Kursen innehöll hands-onövningar där B2B-applikationer som arbetade mot webbservrar utvecklades.
1995
Vasa Vuxengymnasiet
Program- och systemutveckling
Utbildning inom systemering och design av relationsdatabaser.
Göteborg
1994
Göteborgs Universitet
Programmering för naturvetare, 10p
Två kurser i Standard ML och Modula2.
Göteborg
1993–1994
Tekniska Vuxengymnasiet
Göteborg
Datorteknikerutbildning
Bred utbildning som gav kunskaper inom bland annat PC-hårdvara,
nätverksinstallation, konstruktion av mikrodatorsystem, mikroprocessorprogrammering och programmering i både assembler och C.
KNOWLEDGE
Programutveckling
Erfarenheter av programmering, systemering, databasdesign och verifiering
av system. Arbetat flera år med konstruktion och utveckling av
Client/Server-system och flerskiktade arkitekturer.
Programspråk:
 Java – Ett års erfarenhet av professionell utveckling i Ericssonprojekt.
 C/C++ – Mer än tre års dokumenterad erfarenhet av C/C++. Har
även kunskaper i Microsoft MFC.
 Visual FoxPro – Tre års erfarenhet av utveckling i FoxPro och Visual
FoxPro.
 SQL – Mer än fem års erfarenhet av utveckling i SQL.
 PHP – Erfarenhet av utveckling av hemsidor i PHP.
 Har även tidigare erfarenhet av; Turbo Pascal, Modula2, Standard ML
och assembler.
Databaser
 MS SQL Server – Mycket goda kunskaper inom installation och konfigurering av samt utveckling mot MS SQL Server.
 MS SQL-Server CE – Utveckling av program för handdatorer.
 FoxPro – Tre års erfarenhet av utveckling mot FoxPro.
 MySQL – Erfarenhet av utveckling av hemsidor mot MySQL.
Plattformar
 PalmOS – Viss erfarenhet av programutveckling i C++ med
Metrowerks CodeWarrior. Har även viss erfarenhet av utveckling i Java
för PalmOS.
 Pocket PC/Windows CE – Erfarenhet av utveckling av program i
Visual Studio .NET C# och Embedded Visual C++.
E-MAIL [email protected]
SÅGGATAN 20D • 414 58 GÖTEBORG • PHONE 0702-80 77 77 • FAX 0706-17 96 76
Download