22. Torn av stavar- Att undersöka tillväxt
 Lägg fram den stav som har formen av en kub. Vi bestämmer, att dess höjd är 1.
Lägg därefter fram de stavar, vilkas höjder är 2, 3, 4 och 5.
 Din uppgift är att bygga torn på rutorna nedanför. Det tal, som står skrivet i en
ruta, anger längden på de stavar, som tornet på den rutan skall byggas med.
Bredvid raden står skrivet en ekvation, som anger sambandet mellan en stavs
höjd x och tornets höjd y. Bygg tornen och iaktta deras höjder.
y=x
1
2
3
y = 2x
1
2
3
1
2
3
y = x2
©Karin Kairavuo, Eija Voutilainen och WSOY
4
4
4
5
5
5