Week 1 Apotekarprogrammet, Cellbiologi IV, Metabolism

Apotekarprogrammet,
Cellbiologi IV, Metabolism, BC3600 (v 49 2015 - v 3 2016)
Kursvecka 1
3 dec-4 dec (2015 v. 49)
Datum
Tid
Ämne
Grupp
Sal
Lärare
Upprop, information om kursen
Introduktion, bioenergetik, funktionella grupper
Introduktion, bioenergetik, funktionella grupper
Lunch
Glykolys/citronsyracykeln
C Kylberg
C Kylberg
C Kylberg
HMP
HMP
HMP
C Kylberg
HMP
Glykolys/citronsyracykeln
C Kylberg
HMP
onsdag 08.00-08.45
30-nov 09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
TI
08.00-08.45
1-dec 09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Ons
08.00-08.45
2-dec
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
To
03-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Fre
04-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
Glykolys/citronsyracykeln
Andningskedjan
Lunch
Glukoneogenes
Pentosfosfat
15.00-15.45 Presentation av fördjupningsuppgifter
10.00-10.45
T Bjurström
HMP
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
T Bjurström
HMP
C Kylberg
C Kylberg
SL
HMP
C Kylberg
HMP
16.00-16.45
Week 1
Apotekarprogrammet
Cellbiologi IV, Metabolism
Kursvecka 2
07 dec - 11 dec ( 2015 v 50)
Dag
Må
7-dec
tid
Ämne
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
Grupp
Sal
Lärare
Glykogensyntes/glycogennedbrytning
Glykogensyntes/glykogennedbrytning
C Kylberg
C Kylberg
ML
ML
Aminosyrametabolism
Aminosyrametabolism
I Ivarsson
I Ivarsson
SL
SL
Hem, porfyrier
Hem, porfyrier
R Sandberg
DB
R Sandberg
DB
16.00-16.45
Ti
8-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
Fettsyrametabolism/beta-oxidation
Fettsyrametabolism/beta-oxidation
I Ivarsson
ML
I Ivarsson
ML
15.00-15.45
16.00-16.45
Ons
9-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Frivilligt
Frivilligt
Frivilligt
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Nobel Week Dialogoue in Gothenburg
Frivilligt
Frivilligt
Frivilligt
Frivilligt
Frivilligt
Frivilligt
To
08.00-08.45
10-dec 09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Fre
08.00-08.45
11-dec 09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Triglycerid-och kolesterolomsättningg
Triglycerid-och kolesterolomsättning
I Ivarsson
NK
I Ivarsson
NK
Lipoproteiner, atheroskleros och
Läkemedel mot atheroskleros
C kylberg
NK
C kylberg
NK
Introduktion till Lab Lipolys
T Bjurström
T Bjurström
Assistenter
HA
T Bjurström
HA
C Kylberg
HA
HA
Växtvcellens energimetabolism I
Växtvcellens energimetabolism I
Växtvcellens energimetabolism II
Växtvcellens energimetabolism II
C Kylberg
Week 2
Apotekarprogrammet
Cellbiologi IV, Metabolism
Kursvecka 3, Labdagar
14 dec - 18 dec (2015 v 51)
Dag
Tid
Må
14-dec 09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-11.45
12.00-13.00
13.00-15.45
Ti
15-dec 09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-11.45
12.00-13.00
13.00-15.45
Ons
16-dec 09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.45
To
17-dec 09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-09.30
09.30-11.45
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.45
Ämne
Grupp
Lab "Elektrontransport"
Lab "Lipolys"
GrpArb Integrerad metabolism
1+2+3+4
Kemilab-Botan
5+6+7+8
Medklab ABCD
17+18+19+20 1417-20
GrpArb Integrerad metabolism
13+14+15+16 1417-20
Lab "Elektrontransport"
Lab "Lipolys"
GrpArb Integrerad metabolism
13+14+15+16 Kemilab-Botan
17+18+19+20 Medklab ABCD
9+10+11+12 1417-20
GrpArb Integrerad metabolism
5+6+7+8
2034, 2035, 2036 2037
Lab "Elektrontransport"
Lab "Lipolys"
GrpArb Integrerad metabolism
5+6+7+8
9+10+11+12
1+2+3+4
Kemilab-Botan
Medklab ABCD
Virtual Tissue genomgång
Virtual Tissue datalab
13+14+15+16 N Nilsson
13+14+15+16 Medklab-dat ABCD
Lab "Elektrontransport"
Lab "Lipolys"
Virtual Tissue genomgång
Virtual Tissue datalab
17+18+19+20
13+14+15+16
1+2+3+4
1+2+3+4
Kemilab-Botan
Medklab ABCD
N Nilsson
Medklab-dat ABCD
Virtual Tissues genomgång
Virtual Tissue datalab
9+10+11+12
N Nilsson
Medklab-dat ABCD
Fre
18-dec 09.00-15.00 Lab "Elektrontransport"
09.00-15.00 Lab "Lipolys"
09.00-09.30 Virtual Tissue genomgång
09.30-11.45 Virtual Tissue datalab
12.00-13.00
13.00-13.30 Virtual Tissue genomgång
13.30--15.45Virtual Tissue datalab
9+10+11+12
1+2+3+4
5+6+7+8
5+6+7+8
Sal
1417-20
Kemilab-Botan
Medklab ABCD
N Nilsson
Medklab-dat ABCD
17+18+19+20 N Nilsson
17+18+19+20 Medklab-dat ABCD
Week 3
Lärare
Apotekarprogrammet
Cellbiologi IV, Metabolism
Kursvecka 4
21 dec-25 dec, ( 2015 v. 52)
Dag
Må
21-dec
tid
Ämne
Grupp
Sal
Lärare
C Kylberg
C Kylberg
HA
HA
Växtmetabolism som ger läkemedel
Växtmetabolism som ger läkemedel + frågestund
C Kylberg
C Kylberg
HA
HA
Ärftliga metabola sjukdomar-introduktion.
Mitokondriellt DNA och ärftliga rubbningar
i mitokondriell metabolism
Lunch
Hormonell reglering av metabolismen
Hormonell reglering av metabolismen
C Kylberg
C Kylberg
C Kylberg
ML
CG
CG
C Kylberg
C Kylberg
HMP
HMP
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
Bioteknologi för läkemedelframställning i växter
Växtmetabolism som ger läkemedel
Lunch
16.00-16.45
Ti
22-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Ons
23-dec
To
24-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Jullov/självstudier
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
Jullov/självstudier
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Fre
25-dec
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Jullov/självstudier
23 dec 2015 -6 januari 2016: Helger + Självstudier
Apotekarprogrammet
Cellbiologi IV, Metabolism
Kursvecka 4
04 jan - 08 jan (2016 v 2)
Dag
Sal
Lärare
Fetma och metabola syndromet
Fetma och metabola syndromet
Diabetes och läkemedel
Lunch
Integrering av metabolismen-människa
Integrering av metabolismen-människa
Timme till förfogande/Frågestund
B Folkow
B Folkow
B Folkow
ML
ML
ML
R Sandberg
R Sandberg
R Sandberg
HMP
HMP
HMP
Glykogenoser/glykogenion
Läkemedel i nukleotidmetabolismen
Läkemedel i nukleotidmetabolismen
Lunch
Frågestund människa
Frågestund människa
T Bjurström
CT
T Bjurström
SL
T Bjurström
SL
R Sandberg
R Sandberg
HMP
HMP
Lö 16 jan 08.00-13.00
TENTAMEN
Viktoriagatan 30
Lö 27 febr 09.00-14.00
OMTENTAMEN
Folkets hus
Må
4-jan
Ti
5-jan
Tid
Ämne
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
Självstudier
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
Självstudier
15.00-15.45
16.00-16.45
Självstudier
09.00-09.45
Självstudier
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
Självstudier
Självstudier
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Ons
6-jan
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Grupp
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Självstudier
Trettondedag jul
To
7-jan
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Fre
8-jan
08.00-08.45
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-13.00
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
TENTAMINA
Week 5
Apotekarprogrammet
Cellbiologi IV, Metabolism
Tentamen
Fråga numme Poäng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ämne
Bioenergetik
Glykolys/Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan-människa
Glukoneogenes/pentosfosfatcykel
Glykogen, glykogenomsättning
Fettmetabolism/beta-oxidation
Aminosyrametabolism
Nukleotider som läkemedel
Hormonell reglering av metabolismen
Integrering av metabolismen
Hemomsättning, porfyrier
Växtcellens energimetabolism
Växtcellens energimetabolism
Växtmetabolism som ger läkemedel
Växtmetabolism som ger läkemedel
Kolesterol och triglyceridomsättning
Lipoprotiner och atheroskleros
Fetma, metabola syndromet
Diabetes och läkemedel som påverkar
Mitokndriella sjukdomar
2 Lipolyslab
2 Elektrontransportlab
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lärare
HMP
HMP
HMP
HMP
ML
ML
SL
SL
HMP
HMP
DB
HA
HA
HA
HA
NK
NK
ML
ML
CG
LipolysAss (Ruijij Shao)
VäxtAss (Maria Karlberg, Je
Summa 44
Exam
Lärare
HA, Henrik Aronsson, tel 031-786 4802, [email protected]
HMP, Halina Miller-Podraza tel 031 786 3154, [email protected]
NK, Niclas Karlsson tel 031 786 6528, [email protected]
ML, Martin Lidell tel 031 786 3137, [email protected]
SL, Sara Linden, tel: Sara Lindén <[email protected]>
CT, Christer Thomsen, [email protected]
CG, Claes Gustafsson, tel. 031 786 3826, [email protected]
DB, Dan Bäckström, tel. 031 786 3407, [email protected]
Maria Karlberg (Växt- Ass,elektrontransportlab), [email protected]
Jenny Egardt (Växt-Ass, elektrontransportlab), [email protected]
Malin Bäckström, tel. 031 786 3496, [email protected]
Ruijin Shao (Lipolyslab), [email protected]
Eliabeth Nyström, [email protected]
Salar
Medklab: Medicinaregatan 9
Kemilab-Botan: Carl Skottbergs Gata 22B, IVM, Botan, Vån 2
Ragnar Sandberg, Medicinaregatan 7
Carl Kylberg, Medicinaregatan 7
Maj Bring, Medicinaregatan 9
Tor Bjurström Medicinaregatan 3
Ivan Östhom, Medicinaregatan 13
Ivan Ivarsson, Medicinaregatan 3
1417-1424: Grupprum Medicinaregatan 11