Produktlista Agar och andra fasta medier

advertisement
Produktlista
Agar och andra fasta medier
Artikelnummer
B341789
B341004
B341005
B340100
B341010
B341060
B341019
B341080
B341100
B341160
B341140
B341166
B341165
B341748
B331020
B341200
B341201
B342442
B341226
B341210
B341230
B341239
B341238
B341236
B341250
B341292
B341372
B341240
B341300
B341177
B341343
B331000
B341191
B341192
B341188
B341189
B341187
B342131
B341362
B341430
B341431
Artikel
7H10-medium enl Whittington
Actinomyceteagar med cykloheximid 50 mg/L
Actinomyceteagar
Agar 2%
AGID agar pH 9.0
Amies transportmedium
Antibiotika agar no.1 (Seed agar)
Baird Parker agar
Brilliant green agar (BG)
Brain heart infusion agar (BHI agar)
BHI agar med polymyxin B och hästblod
Bile eskulin azid agar (BEAA)
Bile eskulingar (BEA)
Bismuth sulfite agar (BSA)
Blodagarbas no 2 (BAB)
Blåagar (med laktos)
Blåagar (med maltos)
Brachyspira agar
Brucella agar enl Farrell
BUG agar m 5% fårblod
Caffeic agar
Cefoperazone, Amphotericin B, Teicoplanin agar (CAT)
Campylobacter bloodfree selective agar (CCDA)
CCFAT agar
Cetrimid agar
Chromagar O157
CIN agar (Yersinia selective agar)
Cystine Lactose Electrolyte Deficient agar (CLED)
Clindamycin agar
Colistin Oxolinic Blood agar (COBA)
Cogginsagar 1%
Columbia agar base (CAB)
Columbia agar med 5% fårblod
Columbia agar med 5% nötblod
Columbiaagar med NAC och fårblod 5%
Columbiaagar med NAC och hästblod 5%
Columbiaagar med NAC och nötblod 5%
Cookes rose bengal agar
Corn meal agar med 1% Tween 80
Cystein agar (Tularemi agar III)
Cystein agar (Tularemi agar III) med 5% hästblod
Substratproduktion SVA, tel.+4618674167, e-post. [email protected], webb. www.sva.se
Sida 1 av 5
Produktlista
Agar och andra fasta medier
Artikelnummer
B341400
B341420
B341424
B341410
B341440
B341531
B341450
B341540
B341541
B341460
B341529
B341536
B341480
B341520
B341556
B341560
B341562
B341564
B341570
B341578
B341580
B341600
B341611
B341610
B341627
B341620
B341700
B341720
B341711
B341724
B341182
B341180
B341184
B341185
B341183
B341181
B341169
B341731
B341750
B341752
Artikel
Cytofaga agar
Czapek dox agar
Czapek dox agar med antibiotika
Czapek dox Ipsodion Dikloran agar (CZID)
Desoxycholat Citrat agar (DC)
Dikloran Glycerol agar (DG18-agar)
Dixon agar
Djupstickningsrör med serum
Djupstickningsrör utan serum
DNase agar
Dikloran Rose Bengal Kloramfenikol agar (DRBC)
DRYES agar
Dermatofyt test medium (DTM)
Dermatofyt test medium (DTM) med thiamin och inositol
Edwards medium (modif)
Eskulin agar
Eskulinagar 2-delad
Eskulinagar 4-delad
Egg yolk Tellurit Baird parker agar (ETGP)
Eugon agar
Fastidious anaerobe agar (FAA)
Fårblod agar
Fårblod agar 5 % med antibiotika (med tvättat fårblod i Alsevers lösning)
Fårblod agar 5% utan antibiotika (med tvättat fårblod i Alservers lösning)
Gelantin 5% i syrat vatten pH 4
Gelatinmedium
Hematinagar (chokladagar)
Hematinagar med antibiotika
Hematinagar med jästextrakt
Hoof-agar (Hov agar)
Hästblod agar med NaCl 1,5%
Hästblodagar 5%
Hästblodagar 5 % 4-delad
Hästblodagar 5% 2-delad
Hästblodagar 5% 3-delad
Hästblodagar 5% med bacitracin och neomycin
Hästblodagar 5% med antibiotika (amphotericin B, vancomycin
polymyxin B, bacitracin och nalidixinsyra)
Isosensitest agar pH 6.0
Jästpepton agar
Karmali agar modified med Amphotericin B
Substratproduktion SVA, tel.+4618674167, e-post. [email protected], webb. www.sva.se
Sida 2 av 5
Produktlista
Agar och andra fasta medier
Artikelnummer
Artikel
B341756
B341766
B341767
B341773
B341765
B341758
B341764
B341772
B341759
B341770
B341791
B341774
B341787
B341784
B341780
B341783
B341785
B341781
B341781M
B341781O
B341840
B341844
B341845
B341830
B341860
B341880
B341887
B341882
B342491
B342489
B342490
B341757
B341914
Kidney Diseases medium Charcoal agar (KDM-C)
LB agar
LB agar med tetracyklin 12.5 mg/L
LB agar med ampicillin 100 mg/L
LB agar med ampicillin 50 mg/L
LB agar med CaCl2, glukos och ampicillin 50 mg/L
LB agar med kanamycin 30 mg/L
LB-agar med kloramfenikol 50 mg/L
Les Endo agar
Listeria agar (Oxford agar)
Luria agar med kanamycin 50 mg/L (LA)
Luria agar med carbenicillin 100 mg/L (LA)
Löwenstein komplett med mycobactin och antibiotika
Löwenstein med 0.15 % Alanin och 4% galaktos
Löwenstein med 0.75% glycerol
Löwenstein med 0.75% glycerol och TCH
Löwenstein med 6% glycerol
Löwenstein med mycobactin (MY-rör)
Löwenstein med mycobactin, utan pyrodruvsyra (M-rör)
Löwenstein utan mycobactin (O-rör)
MacConkey agar
MacConkey agar 4-delad
MacConkey agar med cefotaxime 1mg/L
Maedi agar
Malonatsubstrat
Maltextrakt agar (MEA)
Maltextrakt agar med kloramfenikol/klortetracyklinlösning 0.5%
Maltextrakt agar med PEST (penicillin, streptomycin)
Mannitol salt agar
Mannitol salt agar med LiCl (MAST)
Mannitolsalt agar med cefoxitin
Marine agar
McClung Toabe agar med jästextrakt och egg yolk enrichment 50%
B341913
B341900
B342002
B341081
B341451
B331030
B341920
modif. McClung Toabe agar
(med 0.1% cystein HCl och 0.04% NaHCO3)
Minimal glukos agar (MGA)
Modif. Leeming & Notman agar (MLNA)
Modified Baird Parker agar
Modified Dixon agar
Mossel Cereus selektiv agar (MCS)
Motility medium
Substratproduktion SVA, tel.+4618674167, e-post. [email protected], webb. www.sva.se
Sida 3 av 5
Produktlista
Agar och andra fasta medier
Artikelnummer
B341921
B341925
B341926
B341927
B341936
B341931
B341933
B341932
B341922
B341956
B341960
B341964
B341963
B341980
B341991
B342040
B342042
B342349
B342348
B342060
B342080
B342045
B342100
B342101
B342107
B342124
B342123
B342120
B342118
B342111
B341373
B342161B
B342161
B342220
B342181
B342160
B342260
B342275
B342050
B342053
B342054
Artikel
Motility medium med galaktos
De Man Rogosa Sharpe agar (MRS)
MRS-agar med nisin
Modif. semisolid rappaport vassiliadis agar (MSRV) med novobiocin 10 mg/L
Mueller Hinton agar
Mueller Hinton agar 1%
Mueller Hinton agar 1.5%
Mueller Hinton agar 2%
Nitrat motility medium (NM)
Nutrient agar
Nötblodagar 5%
Nötblod agar 5% 4-delad
Nötblodagar med polymyxin B 10 mg/L
Orange serum agar (OSA)
P-agar med acriflavin
Potatis dextros agar (PDA)
Potatis dextros agar (PDA) med rosebengal och streptomycin
Plate count agar (PCA, TGYA)
Potato carrot agar
PPLO agar med Fleischmanns jästextrakt
Preston agar
Pseudomonas isolation agar (PIA)
Purple agar med 1% maltos
Purple agar med 1% trehalos
Purple agar med 1% trehalos och 1% mannitol
R2A-agar
RCM agar med D-cykloserin
RCM agar med neutralrött
RCM agar med skummjölk 5%
Ris 8 g/25 ml vatten
Ribos Ornithin Desoxycholat agar (ROD)
Sabourad dextrose agar bas
Sabourad dextroseagar med kloramfenikol pH 5.6
Sabouraudagar 0.5% med kloramfenikol
Sabouraudagar enl Emmons utan antibiotika
Sabouraudagar med kloramfenikol
Simmons citrat agar
Skirrow agar
Slanetz & Bartley agar (SlaBa)
Slanetz & Bartley agar (SlaBa) med ampicillin 16 mg/L
Slanetz & Bartley agar (SlaBa)med vancomycin 16 mg/L
Substratproduktion SVA, tel.+4618674167, e-post. [email protected], webb. www.sva.se
Sida 4 av 5
Produktlista
Agar och andra fasta medier
Artikelnummer
B342052
B342055
B342051
B342254
B341843
B341842
B342059
B342550
B342280
B342340
B342342
B342351
Artikel
Slanetz & Bartley agar (SlaBa) med vancomycin 20 mg/L
Slanetz & Bartley agar (SlaBa) med vancomycin 32 mg/L
Slanetz & Bartley agar (SlaBa) med vancomycin 8 mg/L
Smith-Baskerville agar
Sorbitol MacConkey agar (CT-SMAC) med cefixime och kaliumtellurit
Sorbitol MacConkey agar (SMAC)
Spor agar
Stonebrinks medium
Svärm agar 0.42%
Trypton glukos extrakt agar (TGE) agar
Trypton glukos extrakt agar (TGE) med Delvocid
TGYA m Delvocid
B342362
B342391B
B342391
B342420
B342429
B342413
B342460
B342461
B342521
B342480
TPGY agar (tryptone, peptone, glucose, yeastextract agar med
natriumvätekarbonat och cystein)
TSA (Tryptic soy agar)
TSA med 5% fårblod
TSA med 5% nötblod
TSA med 10 procent nötblod, Spectinomycin och Polymyxin B
TSA med 5% fårblod och antibiotika skirrow
(trimetoprim, vancomycin och polymyxin B)
TSA med 5% fårblod och antibotika Karmali
(natriumpyruvat, cefoperazone, vancomycin och amphotericin B)
TSC- agar
TSC-agar med 5% D-cykloserin
TSI-agar (trippel sugar iron agar)
TYES - agar
Vogel - Johnson agar med kaliumtellurit
VRG-agar (violet red bile)
VRG-G agar (violet red bile glucose)
XLD-agar med novobiocin
Ägguleagar
B390001
B390004
B390008
SELMA (3st med viskring)
SELMA Plus (1st med viskring)
PGUA Platta
B342385
B342470
B342372
B342371
B342369
B342363
Substratproduktion SVA, tel.+4618674167, e-post. [email protected], webb. www.sva.se
Sida 5 av 5
Download