Klicka här!

advertisement
Filosofi A
3A & 3B
Ulrika Falk
2010-10-28
Arbete om olika Filosofer
Klassen delas in i 2 grupper, varje deltagare i gruppen ska ha en filosof och skriva om (alltså,
bara en i gruppen skriver t.ex om Platon). De filosofer Ni har att välja mellan är:















Sokrates
Platon
Aristoteles
Epikuros
Zenon
Martha Nussbaum
Jeremy Bentham
Stuart Mill
Immanuel Kant
Robert Nozick
G.E Moore
Axel Hägerström
Niccoló Machivelli
Arkimedes
Alf Ahlberg
Lite information kan Ni hitta i läroboken, men leta annars på nätet och i böcker på biblioteket.
Jag vill se mer än 1 källa per rapport och minst en bokkälla. Använd inte Wikipedia!
Uppgift:


Ni ska skriva en rapport om den filosof Ni har valt. Vem var han/hon? Vad hade
personen för filosofiska tankar? Osv.
Lägg in till dina egna tankar om personen och vad den förespråkade, är det något som
tilltalar dig? Varför/varför inte? Hur skulle den personens tankar stå sig i dagens
samhälle? Är hans/hennes tankar relevanta, som du ser det?
Dessa arbeten kommer sedan att sammanställas i ett stort arbete som alla i gruppen(grupp
1 eller 2) kommer att ta del av och ta ställning till. Mer information om detta kommer
senare.
Arbetet om egna filosofen skall vara minst 2 A4 sidor, dataskrivet, 1 ½ radavstånd, storlek
12 i texten, Times New Roman.
Filosofi A
3A & 3B
Ulrika Falk
Sista inlämningsdag:
2010-10-28
den 8 februari.
Download