Ladda ner PDF Versionen

advertisement
PageSpeed Insights
Mobil
56 / 100 Hastighet
Bör Fixas:
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 1 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.
Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://static-web.last.fm/static/js-build/lib/require/require.df447417ad50.js
Optimera visning av CSS för följande:
http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css
Mobil
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,700italic,300,400,700&subset
=cyrillic,latin,latin-ext
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.
Optimera följande bilder för att minska storleken med 198,6 kB (32 % reduktion).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara
62,8 kB (37 % reduktion).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara 56,9 kB
(35 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/533d435397344f4acfa0954d4e28a348.gif kan du spara 19,8
kB (60 % reduktion).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara 16 kB
(13 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/4b983d19ba74eb77c13ddc199c90f135.png kan du spara 14
kB (36 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/062630b8425d4967bbd029745bdc6c4d.png kan du spara 13,1
kB (38 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/[email protected]?2e22cd749fbb kan du spara 5,3
kB (13 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/[email protected]?2e22cd749fbb kan du spara
1,7 kB (64 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/venn_mask_dark.png?2e22cd749fbb kan du spara
1,6 kB (38 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/[email protected]?2e22cd749fbb kan du spara 1,4
Mobil
kB (55 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/[email protected]?2e22cd749fbb kan du spara
1,2 kB (74 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/[email protected]?2e22cd749fbb kan du spara
1 000 B (80 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/icons/delete_222_16.png?2e22cd749fbb kan du spara 865
B (78 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/kerve/profile.jpg?2e22cd749fbb kan
du spara 844 B (23 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/icons/search_mob.png?2e22cd749fbb
kan du spara 813 B (63 % reduktion).
Om du komprimerar http://static-web.last.fm/static/images/footer_logo.ddcfd65712a6.png
kan du spara 779 B (50 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/header_mob_gradient.png?2e22cd749fbb kan du spara 700
B (67 % reduktion).
Överväg att Fixa:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.
Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif (utgångsdatum har inte angetts)
http://load.s3.amazonaws.com/pixel.gif (utgångsdatum har inte angetts)
http://pixel.everesttech.net/1x1 (utgångsdatum har inte angetts)
http://secure-us.imrworldwide.com/v60.js (utgångsdatum har inte angetts)
http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css (utgångsdatum har inte angetts)
Mobil
https://pixel.everesttech.net/1x1 (utgångsdatum har inte angetts)
https://tags.tiqcdn.com/utag/cbsi/lastfmsite/prod/utag.js (5 minuter)
http://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=cbsi/lastfmsite/201609261920&cb=1478698
723169 (30 minuter)
https://js-agent.newrelic.com/nr-998.min.js (60 minuter)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta
och tolka sidan.
Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 17,1 kB (13 % reduktion).
Om du förminskar http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css kan du spara 17,1
kB (13 % minskning) efter komprimeringen.
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.
Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (35 % reduktion).
Om du förminskar http://secure-us.imrworldwide.com/storageframe.html kan du spara 1,2
kB (35 % minskning) efter komprimeringen.
5 Godkända Regler
Mobil
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.
Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.
Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.
Förminska JavaScript
JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.
Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
87 / 100 Användarupplevelse
Bör Fixas:
Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.
Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Mobil
Tryckytan för <a href="#language-selector">andra språk</a> och 1 andra tryckytor sitter
tätt intill varandra final.
Tryckytan för <div class="venn venn1"></div> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill
varandra.
Tryckytan för <div class="venn venn2"></div> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill
varandra.
Tryckytan för <a href="/music/Green+D…American+Idiot">American Idiot</a> och 4 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="/music/Green+Day">Green Day</a> och 7 andra tryckytor sitter
tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="https://www.yo…?v=rdfgxrYRFiw" class="label_play cha…on jsplaylink">Play now</a> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="/user/KapustaCabbage">KapustaCabbage</a> och 1 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="/about">About</a> och 13 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <button type="submit" name="de" class="mimic-link">Deutsch</button>
och 10 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="http://www.cbsinteractive.com/">CBS Interactive</a> och 4 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra.
4 Godkända Regler
Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.
Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.
Mobil
Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.
Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.
Desktop
69 / 100 Hastighet
Bör Fixas:
Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 1 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.
Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Desktop
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://static-web.last.fm/static/js-build/lib/require/require.df447417ad50.js
Optimera visning av CSS för följande:
http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,700italic,300,400,700&subset
=cyrillic,latin,latin-ext
Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.
Optimera följande bilder för att minska storleken med 240,6 kB (38 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara 105 kB
(62 % minskning).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara
62,8 kB (37 % reduktion).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/kerve/[email protected] kan du spara 16 kB
(13 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/6290bcf0ac5b4551b0de2420ed5356e8.png kan du spara 15,3
kB (36 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/062630b8425d4967bbd029745bdc6c4d.png kan du spara 13,1
kB (38 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/7790cb12fdab440dafd7688bf3e77190.png kan du spara 8,6
kB (25 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/kerve/loved_heart.png?2e22cd749fbb
kan du spara 5,7 kB (26 % reduktion).
Om du komprimerar https://lastfmimg2.akamaized.net/i/u/174s/4040b7ea27ca439bc305a7a8812d8e85.png kan du spara 3,8
kB (22 % reduktion).
Desktop
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/kerve/arrows_dark.png?2e22cd749fbb
kan du spara 1,8 kB (71 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/venn_mask_dark.png?2e22cd749fbb kan du spara
1,6 kB (38 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/world_handle.png?2e22cd749fbb kan du spara 1 kB
(78 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/kerve/label_play.png?2e22cd749fbb
kan du spara 990 B (63 % reduktion).
Om du komprimerar http://staticweb.last.fm/static/images/defaults/player_default_album.430223706b14.png kan du spara
974 B (68 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/kerve/wave_arrows.png?2e22cd749fbb kan du spara 963 B
(79 % reduktion).
Om du komprimerar
http://www.last.fm/static/images/icons/delete_222_16.png?2e22cd749fbb kan du spara 865
B (78 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/kerve/profile.jpg?2e22cd749fbb kan
du spara 844 B (23 % reduktion).
Om du komprimerar http://www.last.fm/static/images/icons/search_16.png?2e22cd749fbb
kan du spara 812 B (72 % reduktion).
Om du komprimerar http://static-web.last.fm/static/images/footer_logo.ddcfd65712a6.png
kan du spara 779 B (50 % reduktion).
Överväg att Fixa:
Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.
Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
Desktop
http://cache.btrll.com/default/Pix-1x1.gif (utgångsdatum har inte angetts)
http://load.s3.amazonaws.com/pixel.gif (utgångsdatum har inte angetts)
http://pixel.everesttech.net/1x1 (utgångsdatum har inte angetts)
http://secure-us.imrworldwide.com/v60.js (utgångsdatum har inte angetts)
http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css (utgångsdatum har inte angetts)
https://pixel.everesttech.net/1x1 (utgångsdatum har inte angetts)
https://tags.tiqcdn.com/utag/cbsi/lastfmsite/prod/utag.js (5 minuter)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
http://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=cbsi/lastfmsite/201609261920&cb=1478698
733062 (30 minuter)
https://js-agent.newrelic.com/nr-998.min.js (60 minuter)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
Förminska CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att hämta
och tolka sidan.
Förminska CSS för följande resurser för att minska storleken med 17,1 kB (13 % reduktion).
Om du förminskar http://www.last.fm/static/CACHE/css/159d3d23404a.css kan du spara 17,1
kB (13 % minskning) efter komprimeringen.
Förminska HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att hämta och tolka sidan.
Förminska HTML för följande resurser för att minska storleken med 1,2 kB (35 % reduktion).
Desktop
Om du förminskar http://secure-us.imrworldwide.com/storageframe.html kan du spara 1,2
kB (35 % minskning) efter komprimeringen.
5 Godkända Regler
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.
Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.
Minska svarstiden från servern
Din server svarade snabbt. Läs mer om att optimera svarstiden från servern.
Förminska JavaScript
JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.
Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download