Djurriket
• Klassificering av djuren och binär nomenklatur (Släkte art)
• Kännetecken för de olika djurstammarna ringmaskar, plattmaskar, rundmaskar,
nässeldjur, svampdjur, blötdjur, leddjur, tagghudingar, ryggsträngsdjur (fiskar, groddjur,
kräldjur, fåglar och däggdjur)
• Evolutionsteorin samt konkreta exempel såsom till exempel giraffen, människan,
kvastfeningen
• Mänsklig påverkan
• Biologisk mångfald
• Jämförelser mellan amfibier (groddjur) och landlevande djur
• Parasitism och symbios