EN VANDRING
GENOM DJURRIKET
Djurens släktträd
Encelliga djur – (Protozoa)
Alla djur i denna huvudgrupp består
av en enda cell. De flesta är
väldigt små och för att se dem
behöver man ett mikroskop.
Flercelliga djur – (Metazoa)
djur som
består av
olika celler
med olika
funktioner
Svampdjur
Svampdjuren har inget
med svampar att göra, de
tillhör djurriket.
Detta är primitiva djur och
består av enkla celler. De
lever uteslutande i vatten
och är fastsittande,
förutom på larvstadiet.
Nässeldjur – (Cnidaria)
Till nässeldjuren hör bland
annat maneter och
koralldjur. Nuddar man
ett nässeldjur får man
reda på varför de kallas
så, de kan vid
beröring avfyra en
hullingförsedd tråd som är
förbunden med en
giftblåsa.
Maskar – (Vermes)
Carl von Linné placerade
djur som såg ut på ett
visst sätt i en enda
grupp (Vermes). Idag är
maskarna uppdelade i
flera olika grupper, t.ex.
ringmaskar, plattmaskar,
rundmaskar, säckmaskar
och ollonmaskar.
Tagghudingar – (Echinodermata)
Till den här gruppen hör
bl.a. sjöstjärnor,
ormstjärnor och sjögurkor.
De lever i havet, oftast på
havsbotten, där de
förflyttar sig med
slangfötter.
Blötdjur – (Mollusca)
Till blötdjuren räknas bl.a.
musslor, snäckor och
bläckfiskar. De har
mjuka kroppar och saknar
skelett.
Leddjur – (Arthropoda)
Leddjuren är jordens
artrikaste grupp. Namnet
leddjur kommer sig
av att kroppen och benen
är ledade. I denna grupp
befinner sig alla
kräftdjur, insekter och
spindeldjur.
Insekter – (Insecta)
är leddjur med sex ben.
Kroppen är indelad i huvud,
mellankropp och bakkropp.
Man känner till omkring en
miljon olika arter, men det
finns troligen mellan fem
och tio miljoner. Insekterna
är därmed den i särklass
största djurgruppen på
jorden.
Ryggradsdjur – (Vertebrata)
De flesta fiskar och alla groddjur, kräldjur, fåglar
och däggdjur tillhör denna grupp. Det finns två
gemensamma drag för denna grupp
och det är förekomsten av en ryggrad och någon
form av kranium (skalle). Skallen skyddar hjärnan
och ryggraden skyddar nervsträngen.
Groddjur – (Batrachia /Amphibia)
Groddjur är anpassade
till ett liv både i vatten
och på land. Groddjur
är växelvarma, dvs.
kroppstemperaturen är
beroende av
omgivningens
temperatur
Kräldjur – (Reptiler/Reptilia)
6 500 arter, varav sex i Sverigesköldpaddor,
krokodilartade kräldjur, bryggödlor och
fjällreptiler (som omfattar ödlor, masködlor
och ormar). Kräldjuren var de första
ryggradsdjuren som koloniserade torra
miljöer på land; huden är täckt av fjäll eller
plåtar av keratin som skyddar mot
avdunstning.
Fåglar – (Aves)
kroppen är täckt med
fjädrar har vingar och
näbb. Vingarna är
fåglarnas "framben" eller
"armar". Alla fåglar lägger
ägg. Den största nu
levande fågeln är den
afrikanska strutsen, som
kan bli 2,5 m hög och väga
135 kg.
Däggdjur – (Mammalia)
• Däggdjuren är
sinsemellan väldigt olika.
• Föder upp sina ungar på
mjölk från modern
•De har hår på kroppen.
• Lungor att andas med och
jämförelsevis stor hjärna.