Arter i Sege å - Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

advertisement
Arter i Damm och Vattendrag
Vad kan man hitta i och kring Segean?
Visste du att…
 Alla Groddjur är fridlysta.
 I Sverige finns 13 arter av groddjur,
varav 8 arter finns i Segeåns avrinningsområde.
Mindre vattensalamander
 I Segeån finns Öring, Grönling, Groplöja, Mört, Brax,
Ruda, Löja, Aborre, Sutare,
Id, Gädda, Gös, Småspigg, Ål
och Signalkräfta.
 Både stor och liten vattensalamander,
som också är groddjur, finns inom
Segeåns avrinningsområde
 Ål och Groplöja är rödlistade
arter, vilket betyder att de löper risk att bli utrotade.
Ätlig groda
Öring
 Trollsländorna är beroende av sötvatten eftersom de lägger sina ägg
och deras larver lever i vatten. För
många arter tar larvutvecklingen
flera år. Grön mosaikslända är ovanlig i hela landet men finns på några
platser i Svedala.
Foto: Anders Eklöv
Buksimmare
 Det finns 34 arter av
Buksimmare i Sverige, 3 av
dem är rödlistade. Buksimmare är kända för sitt höga
ljud under parningsleken.
Grön mosaikslända. Foto: Magnus Billqvist
Läs mer i vår App - din fält handbok i mobilen
Hämta appen till Android:
Hämta den på Google play
”Arter i Damm och Vattendrag”
Hämta appen till Iphone:
1. Skanna QR-kod
Eller
Öppna safari och skriv in URL-adressen i adressfältet:
http://tm.magmito.com/Telia/artersegea
2. Tryck på
och sedan på ”Lägg till på hem-skärmen”.
3. Tryck på ”Lägg till”. Nu finns Appen på ditt skrivbord, leta efter grodan.
Kontakt
Segeåns Vattendragsförbund
och Vattenråd
Region Skånes Miljöfond har
delfinansierat denna roll-up
tel. växel: 040-6268000
www.segea.se
[email protected]
Download