Upphandlade teststickor

advertisement
Läkemedelskommittén
Terapigrupp Diabetes/ Anna Garmo
Upphandlade teststickor i landstinget Dalarna
(2012-09-01 – 2014-08-31) förlängt till 2016-08-31
En upphandling är ett köpeavtal som ska följas
Alla prisjämförelser nedan är gjorda med AIP = apotekets inköpspris.
På det upphandlade priset, såväl som på AIP, lägger apoteket på en avgift och dessutom tillkommer moms innan den totala
slutsumman för teststickan är klar. Landstinget krediteras i efterhand skillnaden mellan upphandlat pris och AIP.
Grupp – BASMÄTARE
Contour next teststicka (Bayer)
Varunummer: 73 27 81
o
o
o
o
Förpackning: 50st
Blodmängd: 0,6 µl
Hållbarhet i öppnad förpackning:
24 månader från tillverkningsdag = till datum på burken
Pris/sticka: 1,44 kr jämfört med AIP 2,25 kr
Mätare som användas till denna teststicka är Contour NEXT eller Contour XT





Mätområde: 0,6 – 33,3 mmol/l
Ingen kalibrering behövs
Batteri: 2 stycken platta litium CR 2032
Minne: 480 tester på Contour XT och 800
minnen på Contour next
Analystid: 5 sekunder
One Touch Vita teststicka (Lifescan)
Varunummer: 22 02 49
o
o
o
o
Förpackning: 2x25st
Blodmängd: 1,0 µl
Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader/burk
Pris/sticka: 1,07 kr jämfört med AIP 2,74 kr
Mätare som används till denna teststicka är One Touch Vita





Mätområde: 1,1 – 33,3 mmol/l
Ingen kalibrering behövs
Batteri: 1 stycken platt litium CR 2032
Minne: 500 tester
Analystid: 5 sekunder
2012-09-25, reviderat 2013-04-10, 2014-09-01, 2015-01-13
Sidan 1 av 5
Läkemedelskommittén
Terapigrupp Diabetes/ Anna Garmo
Accu-Chek Aviva testremsa (Roche)
Varunummer 50 stycken: 20 32 43
o
o
o
o
Förpackning: 50 st
Blodmängd: 0,6 µl
Hållbarhet i öppnad förpackning:
18 månader från tillverkningsdag = till datum på burken
Pris/sticka: 1,36 kr jämfört med AIP 2,60 kr
Mätare som används till denna teststicka är Accu-Chek Nano
eller Accu-Chek Aviva





Mätområde: 0,6 – 33,3 mmol/l
Ett svart kodchip sätts i mätaren när den används första gången
Detta chip behöver sedan aldrig bytas ut.
Batteri: 2 stycken platta litium CR 2032
Minne: 500 tester
Analystid: 5 sekunder
Grupp – KETONMÄTARE
Freestyle Precision Neo (Abbott)


är en mätare som förutom blodglukos även
kan mäta ketoner i blod.
ska endast användas till personer med typ 1 diabetes
som förutom glukos även har behov av att mäta ketoner i blod.

Varunummer blodglukos 100 st: 20 01 91 (avtalat pris = 2,20 kr/sticka

Varunummer blodketoner 10 st: 20 45 19 (avtalat pris = 8,80 kr/sticka
jämfört med AIP 2,75 kr)
jämfört med AIP 18,00 kr)
Grupp – TALANDE MÄTARE FÖR SYNSKADADE
Wellion Calla Dialog (Med Trust)

är en blodsockermätare med talsyntes. Ska endast användas av
synskadade som inte kan använda någon av de andra mätarna.
Beställs via [email protected] eller 040-15 77 75.

teststickan har varunummer 73 04 92 (avtalat pris 1,40 kr/sticka jämfört med AIP
2,50 kr)
2012-09-25, reviderat 2013-04-10, 2014-09-01, 2015-01-13
Sidan 2 av 5
Läkemedelskommittén
Terapigrupp Diabetes/ Anna Garmo
Grupp – KASSETTMÄTARE
Accu-Chek Mobile testkassett (Roche)
Varunummer 22 05 96
o
o
o
o
Förpackning 50 st testfält
Blodmängd 0,3 µl
Hållbarhet öppnad testkassett måste användas inom en
3-månadersperiod. Oöppnad kassett håller till datum på förpackningen.
Pris per mätning 2,85 kr jämfört med AIP 2,95 kr
Mätare som används till testkassetten är
Accu-Chek Mobile





Mätområde: 0,6 – 33,3 mmol/l
Ingen kalibrering behövs
Batteri: två alkaliska av typen AAA som ska bytas samtidigt
Minne: 500 tester
Analystid: ca 5 sekunder
Grupp – MÄTARE MED LITEN BLODMÄNGD
Freestyle Lite teststicka (Abbott)
Varunummer: 22 00 33
o
o
o
o
Förpackning: 50 st
Blodmängd: 0,3 µl
Hållbarhet i öppnad förpackning:
24 månader från tillverkningsdag = till datum på burken
Pris/sticka: 1,59 kr jämfört med AIP 2,75 kr
Mätare som används till denna teststicka är Freestyle Lite
eller Freestyle Freedom Lite






Mätområde: 1,1 – 27,8 mmol/l
Ingen kalibrering behövs
Batteri: ett stycken platt litium CR 2032
Minne: 400 tester
Analystid: 5 sekunder
Övrigt: belysning på teststickan möjlig
2012-09-25, reviderat 2013-04-10, 2014-09-01, 2015-01-13
Sidan 3 av 5
Läkemedelskommittén
Terapigrupp Diabetes/ Anna Garmo
KANYL TILL INSULINPENNA
Micro Fine + (BD)
Förpackning 100 st
5 mm
Varunummer: 24 63 89 (avtalat pris 0,345 kr/kanyl jämfört
8 mm
Varunummer: 23 54 73 (avtalat pris 0,345 kr/kanyl jämfört
12,7 mm
Varunummer: 29 68 06 (avtalat pris 0,345 kr/kanyl jämfört
med AIP 0,743 kr)
med AIP 0,734 kr)
med AIP 0,725 kr)
Fine-Ject (Nordic Infucare)
4 mm
Förpackning 100 st
Varunummer: 73 21 00 (avtalat pris 0,364 kr/kanyl
jämfört med AIP 0,51 kr)
MÄTNING FÖR KETONER I URIN
Keto-Diabur-Test 5000 (Roche)
Varunummer: 26 24 93
o
o
(Avtalat pris 0,89 kr/sticka jämfört med AIP 1,10 kr)
Förpackning: 50 st
Hållbarhet: till utgångsdatum på burken
BLODPROVSTAGARE FLERGÅNGS MED TILLHÖRANDE LANSETT
Accu-Chek Multiclix (Roche) Blodprovstagaren har utgått men lansetterna finns kvar
Varunummer provtagare: 20 32 33
(Avtalat pris 80 kr = samma som AIP)
Varunummer lansetter 102 stycken: 20 32 34
Varunummer lansetter 204 stycken: 20 32 35
(Avtalat pris 0,40 kr/lansett jämfört med AIP 0,44 kr)
(Avtalat pris 0,40 kr/lansett jämfört med AIP 0,44 kr)
o Provtagaren finns med i startkit för Accu-Chek Aviva Nano
2012-09-25, reviderat 2013-04-10, 2014-09-01, 2015-01-13
Sidan 4 av 5
Läkemedelskommittén
Terapigrupp Diabetes/ Anna Garmo
Accu-Chek Mobile Fastclix (Roche)
Varunummer lansetter 102 stycken: 22 05 94 (Avtalat pris 0,35 kr jämfört med AIP 0,4489kr)
Varunummer lansetter 204 stycken: 22 05 95 (Avtalat pris 0,35 kr jämfört med AIP 0,898kr)
o
Provtagaren finns tillsammans med Accu-Chek Mobile
-------------------------------------------------------------Övriga flergångs blodprovstagare är inte upphandlade.
I första hand används den provtagare som finns med i respektive mätares startkit.
Är patienten inte nöjd med denna kan annan provtagare förskrivas på vanligt sätt.
Vill patienten inte ha provtagaren som ligger i startkitet kan man spara den på
mottagningen och ge den till någon annan.
BLODPROVSTAGARE ENGÅNGS
Haemolance Plus 28 G = ljusblå (Medcore)
Varunummer 100 stycken:73 46 61
Varunummer 200 stycken: 73 46 60
o
(Avtalat pris 0,48 kr/lansett jämfört med AIP 0,61kr))
(Avtalat pris 0,48 kr/lansett jämfört med AIP 0,80kr))
Tunnare kanyl med stickdjup 1,6 mm
Haemolance Plus 25 G = blå (Medcore)
Varunummer 100 stycken: 73 46 67
Varunummer 200 stycken: 73 46 66
o
(Avtalat pris 0,48 kr/lansett jämfört med AIP 0,74 kr)
(Avtalat pris 0,48 kr/lansett jämfört med AIP 0,80 kr)
Något tjockare kanyl med stickdjup 1,4 mm
LANSETTER TILL BLODPROVSTAGARE
MenaLancet (A. Menarini)
Varunummer: 73 26 20
(Avtalat pris 0,12 kr/lansett jämfört med AIP 0,16kr)
o Förpackning: 200 stycken
2012-09-25, reviderat 2013-04-10, 2014-09-01, 2015-01-13
Sidan 5 av 5
Download