Hämta fil

advertisement
Matteplanering; Temperatur, Tabeller, Linjediagram, Medelvärde
Mål (Lgr 11, syfte och centralt innehåll)
-
Föra och följa matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser
Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller
och diagram.
Matematisk problemlösning utifrån vardagliga situationer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Bas och Grund måste alla göra
2. Välj sedan i ”Träna mera” det du inte är riktigt säker på.
3. Utmaningar hittar du sedan i ”Bonus”
Färglägg de rutor du är klar med!
Område
Temperatur
Linjediagram
Tabeller
Medelvärde
Bas och Grund
Borgen A s.130 – 131
muntligt i par
Borgen A s.132 – 133
Tal 10 och 11 muntligt i
par
Tal 12 skriftligt enskilt
Medeltemperaturen i
Sverige se Showbie – visa
Tina
Borgen A s. 134 – 135
Tal 15, 17 - 23
Problemlösning

RÄTTA!!!!
Träna mera
Arbetsblad 5:1
Borgen A s. 134 tal
44
Arbetsblad 5:2
Borgen A s. 146 –
147
Tornet s. 40
Arbetsblad 5:3
Borgen A s. 148
Borgen A s. 150
RÄTTA!!!
Bonus
Borgen A s. 152 –
153 tal 1 och 3
Tornet s. 43
Tornet s. 42
Borgen A s. 138 –
139
Tornet s. 44
RÄTTA!!!
Download