Torsdagen den 15 november 2012

advertisement
Föredragningslista
2012/13:25
Torsdagen den 15 november 2012
Kl. 12.00 Interpellationssvar
14.00 Frågestund
___________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Protokollet från sammanträdet fredagen den 9 november
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
2
3
4
5
2012/13:70 av Lars Johansson (S)
Sociala avgifter för sjömän
2012/13:77 av Monica Green (S)
Varsel i Skaraborg
2012/13:83 av Monica Green (S)
Åtgärder mot fattigdom
2012/13:86 av Hans Ekström (S)
Näringslivets situation i Sörmlands län
Anmälan om inkommen granskningsrapport från Ansvarigt utskott
Riksrevisionen
6
RiR 2012:16 Vem tar ansvar? Statens tillsyn av information på CU
tjänstepensionsmarknaden
Ärenden för hänvisning till utskott
7
8
Skrivelser
2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska
stridsgruppen 2011
2012/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen
om särskild utlänningskontroll
Svar på interpellationer
Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett
sammanhang
9
Statsrådet Maria Larsson (KD)
2012/13:66 av Sven Britton (S)
Injektionsmissbruket
1 (2)
Förslag
FöU
JuU
Torsdagen den 15 november 2012
______________________________________________________________________________________________________________________________________
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2012/13:67 av Sven Britton (S)
Behandling av narkomaner med narkotikaklassade läkemedel
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)
2012/13:91 av Josef Fransson (SD)
Matlandet Sverige
Statsrådet Tobias Billström (M)
2012/13:58 av Josefin Brink (V)
Exploatering av migrantarbetare
2012/13:78 av Kent Ekeroth (SD)
Viseringsfrihet
Statsrådet Stefan Attefall (KD)
2012/13:50 av Lars Eriksson (S)
Bostadsbristen i Mälardalen
2012/13:52 av Veronica Palm (S)
Hur Sverige kan få fler villaägare
2012/13:59 av Katarina Köhler (S)
Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga
2012/13:60 av Yilmaz Kerimo (S)
Renovering av miljonprogrammets hyresrättsbestånd
2012/13:61 av Jonas Gunnarsson (S)
Bostäder åt unga
Statsrådet Ulf Kristersson (M)
2012/13:51 av Hillevi Larsson (S)
Privata tilläggsförsäkringar
Frågestund kl. 14.00
19
Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Jan Björklund (FP)
Justitieminister Beatrice Ask (M)
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)
Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)
Statsrådet Stefan Attefall (KD)
______________________________
2 (2)
Download