Föredragningslista
2008/09:110
Måndagen den 4 maj 2009
Kl. 11.00 Interpellationssvar
___________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Protokollen
n
från sammanträdena fredagen den 24 och
måndagen den 27 april
Anmälan om återtagande av plats i riksdagen
2
Anna Tenje (m) fr.o.m. den 1 maj
Därmed upphörde Willemo Carlssons (m) uppdrag som
ersättare
Anders Hansson (m) fr.o.m. den 1 maj
Därmed upphörde Boriana Åbergs (m) uppdrag som ersättare
Anmälan om kompletteringsval
3
Stefan Wikén (s) som suppleant i civilutskottet och
kulturutskottet under Gunnar Sandbergs (s) ledighet fr.o.m. i
dag t.o.m. den 30 september
Meddelande om frågestund
4
Torsdagen den 7 maj kl. 14.00
Frågor besvaras av:
Finansminister Anders Borg (m)
Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)
Statsrådet Maria Larsson (kd)
Statsrådet Tobias Billström (m)
Försvarsminister Sten Tolgfors (m)
Svar på interpellationer
5
Justitieminister Beatrice Ask (m)
2008/09:473 av Alice Åström (v)
Den ekonomiska situationen inom kriminalvården
6
Socialminister Göran Hägglund (kd)
2008/09:468 av Ylva Johansson (s)
Förskrivning av p-piller
1 (2)
Måndagen den 4 maj 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________
7
Statsrådet Tobias Billström (m)
2008/09:462 av Bodil Ceballos (mp)
Ekonomiskt stöd till asylsökande
Anmälan om inkommen faktapromemoria om
förslag från Europeiska kommissionen, m.m.
8
9
Ansvarigt utskott
2008/09:FPM111 Förslag till en långsiktig förvaltningsplan för MJU
det nordliga kummelbeståndet KOM(2009)122
Ärende för hänvisning till utskott
Förslag
Proposition
2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för
insättningsgarantin
FiU
Ärenden för avgörande
onsdagen den 6 maj kl. 09.00
Reservationer
Tidigare slutdebatterade
10
11
12
Civilutskottets betänkanden
2008/09:CU26 Insolvens- och utsökningsrätt
2008/09:CU31 Fastighetsrätt
2008/09:CU34 Konsumentfrågor
______________________________
2 (2)
5 res. (s,v,mp)
1 res. (s,v)
10 res. (s,v,mp)