2016/17:83 - Riksdagens öppna data

Föredragningslista
2016/17:83
Tisdagen den 21 mars 2017
Kl.
13.00
Interpellationssvar
(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)
____________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 februari
Anmälan om återtagande av plats i riksdagen
2
Julia Kronlid (SD) fr.o.m. den 19 mars
Därmed upphörde Crister Spets (SD) uppdrag som ersättare
Anmälan om ersättare
3
Heidi Karlsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 19 mars t.o.m. den 2
juni under Anders Forsbergs (SD) ledighet
Meddelande om frågestund
4
5
Torsdagen den 23 mars kl. 14.00
Anmälan om subsidiaritetsprövning
Ansvarigt utskott
2016/17:18 Torsdagen den 23 februari
JuU
Anmälan om faktapromemoria
6
2016/17:FPM76 Förordning om luftfart i handelssystemet för
utsläppsrätter KOM(2017) 54
1 (4)
MJU
Tisdagen den 21 mars 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ärenden för hänvisning till utskott
Förslag
7
Proposition
2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom FöU
försvaret
8
Skrivelse
2016/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga
gränskontroller vid inre gräns
JuU
9
Redogörelse
2016/17:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen
över Sveriges riksbanks årsredovisning 2016
FiU
Ärenden för bordläggning
Reservationer
10
11
12
Finansutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Bet. 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga
förvaltningens digitalisering
9 res. (M, SD, C,
V, L)
3 res. (M, SD, L)
Justitieutskottets betänkande
Bet. 2016/17:JuU22 Kontroller och inspektioner i Sverige av
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
13
Civilutskottets betänkande
Bet. 2016/17:CU10 Familjerätt
14
Utrikesutskottets betänkande
Bet. 2016/17:UU12 Konsulär krisberedskap
15
Kulturutskottets betänkanden
Bet. 2016/17:KrU4 Civila samhället
16
Bet. 2016/17:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga
17 res. (M, SD, C,
V, L, KD)
2 (4)
1 res. (SD)
23 res. (M, SD, C,
V, L, KD)
5 res. (M, SD, C, L,
KD)
Tisdagen den 21 mars 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Debatt med anledning av interpellationssvar
Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett
sammanhang
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
2016/17:359 av Désirée Pethrus (KD)
Långtidsarbetslösas sysselsättning
Statsrådet Åsa Regnér (S)
2016/17:358 av Elisabeth Svantesson (M)
Barnäktenskap
2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Stödboende för ungdomar
Statsrådet Anna Johansson (S)
2016/17:348 av Thomas Finnborg (M)
Åtgärder mot bilmålvakter
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
2016/17:302 av Larry Söder (KD)
Arbetsgivaravgifter
2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Statens ägande av Telia
2016/17:327 av Anette Åkesson (M)
Jobben i Sverige
2016/17:329 av Rickard Nordin (C)
Teslas etablering i Europa
2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)
Arbetsintegrerande sociala företag
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
2016/17:355 av Maria Malmer Stenergard (M)
Statliga jobb i nordöstra Skåne
Statsrådet Gabriel Wikström (S)
2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD)
Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
2016/17:295 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning av alkohol
2016/17:299 av Edward Riedl (M)
Svensk ansökan om vinter-OS 2026
2016/17:307 av Karin Rågsjö (V)
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångest
3 (4)
Tisdagen den 21 mars 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
31
2016/17:341 av Saila Quicklund (M)
Straff för dopningsbrott
2016/17:342 av Saila Quicklund (M)
Ett oberoende antidopningsarbete
______________________________
4 (4)