Fredagen den 28 oktober 2011

advertisement
Föredragningslista
2011/12:25
Fredagen den 28 oktober 2011
Kl. 09.00 Interpellationssvar
14.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte
___________________________________________________________
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
1
2
2011/12:50 av Monica Green (S)
Den uteblivna arbetslinjen
2011/12:61 av Peter Persson (S)
Den ekonomiska politiken och arbetslösheten
Svar på interpellationer
3
Socialminister Göran Hägglund (KD)
2011/12:47 av Kent Persson (V)
Distributionen av läkemedel
4
Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)
2011/12:28 av Jonas Sjöstedt (V)
De statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft
Återrapportering från Europeiska rådets möte
kl. 14.00
5
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) återrapporterar från mötet
med Europeiska rådet den 23 oktober
______________________________
1 (1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards