Vattnets tre tillstånd
Centralt innehåll Lgr 11Kemi 4-6: Vattnets egenskaper och kretslopp.
Vad händer?________________________________________________________________
Teori:
Vatten kan anta 3 olika former, fast, flytande och gasform. När vatten temperaturen i
vatten ökar, ökar hastigheten på vattenmolekylerna. När is hettas upp blir svängningarna
kraftigare och kraftigare på molekylerna. De blir till slut så kraftiga att molekylerna sliter sig
Är lösningen
sur elleroch
basisk?___________________________________________________
loss
från sina platser
börjar röra sig om varandra.
Om man fortsätter uppvärmningen till 100 grader får vissa av molekylerna får så hög hastighet
att de lämnar vattenytan. Då bildas vattenånga. Detta kallas för avdunstning. Om vi fortsätter
värma vattnet får fler molekyler så hög fart att de också avdunstar. När vattnets temperatur nått
+100grader
vattnet.
Temperaturen
på vattnet
blir aldrig
mer
än detta
utan (OBS!
all värme
Häll sedan ikokar
en liten
mängd
citronsyralösning
med hjälp
av den
andra
pipetten.
Varsom
sedan
tillförs
till attihop
ge molekylerna
hög om.
hastighet att de kan lämna vätskan. Om
noga med
att går
inteåtblanda
pipetterna.) så
Skaka
vattnet kokar tillräckligt länge förångas allt. När vatten ångan kyls ner återgår vattnet till
flytande form och om man fortsätter avkylningen ner under 0 grader övergår vattnet till fast
form.
Vad händer?________________________________________________________________
Vatten, is och vattenånga är samma ämne. Vattenmolekylen är hela tiden likadan. Om
vattenångan får svalna blir den till vatten igen och om vi fryser vattnet så blir det till is.
Detta innebär att det inte är någon kemisk reaktion som sker utan en fysikalisk omvandling.
Ett fast ämne som blir vätska smälter. En vätska som blir gas kokar eller förångas och en gas
som blir vätska kondenserar. När vätskan blir fast stelnar den.
Olika ämnen har olika smältpunkt och kokpunkt.
Laborationen är framtagen av Camilla Olofsson, Tunge skola i Kungälv samt Zenit ab Läromedel.
Får kopieras fritt och användas inom skolenheten.
Du behöver: kolv med sidorör, kork, provrör, glasbägare, glasrör, gummislang(10 cm),
elektrobrännare, stativ, muff, klämmare, isbitar av färgat vatten.
Tillvägagångssätt: Ställ upp utrustningen. Sätt på brännaren och låt den vara på en stund.
Vad händer?_________________________________________________________________
Varför blir det så och vad kallas den form vattnet nu får?______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Låt vattnet koka en stund.
Vad händer?_________________________________________________________________
Varför blir det så och vad kallas den form vattnet nu får?______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Låt vattnet koka tills allt försvunnit. Vad händer när vattenångan tar sig ner genom slangen in
i provröret? Varför blir det så och vad kallas det?
___________________________________________________________________________
Laborationen är framtagen av Camilla Olofsson, Tunge skola i Kungälv samt Zenit ab Läromedel.
Får kopieras fritt och användas inom skolenheten.
___________________________________________________________________________
Om du fortsätter att kyla vattnet ner till under 0 grader, vad händer då?__________________
___________________________________________________________________________
Vad kallas denna form av vatten?________________________________________________
Laborationen är framtagen av Camilla Olofsson, Tunge skola i Kungälv samt Zenit ab Läromedel.
Får kopieras fritt och användas inom skolenheten.