Förenklad RAS
Pudelpointer
(FCI grupp 7, nr 216)
Tillhör Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Hemland: Tyskland
Historia och användningsområde: Rasen kom till i slutet av 1800-talet.
Rasens främste upphovsman var baron von Zedlitz. Han ville få fram härdiga fågelhundar som var en kombination av fältfågelhundar, skogsjakthundar och ihärdiga
vattenapportörer. För att uppnå detta korsades jaktpudel och pointer. Enligt rasklubben i Canada var det 7 jaktpudlar och över 100 pointrar som gav upphov till
rasen. På andra ställen i litteraturen finns det även tyska och franska braque (korthåriga fågelhundar) nämnda som raser som också varit involverade vid bildningen av
rasen.
Pudelpointer har aldrig rönt stor popularitet, men har överlevt tack vare en mindre
skara mycket entusiastiska uppfödare.
I Tyskland måste hundarna genomgå fältprov och vattenprov för att bli officiellt
registrerade.
Rasen finns också i Nordamerika, dit den kom i mitten av 1950-talet. Det finns även
en rasklubb där sedan 1977: ”The Pudelpointer Club of North America”. men även i
Nordamerika är rasen numer numerärt liten.
I Sverige: År 1999 registrerades 3 importer - 2 tikar och 1 hane. År 2003 föddes den
första och hittills enda kullen med 7 valpar i Sverige. Fyra av valparna är utställda samtliga med första pris med Hp som resultat.
Tre av valparna har godkänt resultat i anlagsklass viltspår.
Två stycken av importerna är HD röntgade. En med resultat B, en med resultat C.
Ingen ur valpkullen som föddes 2003 är röntgade.
Sedan dess har inget hänt inom rasen i Sverige, Inga registreringar och inga medlemmar i SKF som äger rasen.
Sammanställt 2012 April
Källa:
Willes, Renee
All världens hundraser
Adlercreutz, Carl Johan
SKK hunddata
Hundar i världen