OFFERT Medlemspris på översättningstjänster

OFFERT
Medlemspris på översättningstjänster
Om företaget och vårt arbete: Tanner Rodriguez är ett litet, populärt språkföretag som jobbat
väldigt mycket inom turistindustrin. Vi består av två britter, en nyzeeländare och så jag som
ensam svensk. Detta lägger grunden för en översättningsprocess som är nästan unik i
branschen. Allt vårt arbete korrekturläses av åtminstone en, ibland två modersmålstalare, till
skillnad från de flesta andra översättningsföretag där allt jobb görs av en person. Många av
våra kunder upplever en tydlig skillnad från andra översättare. Nyanser och svåröversatt text
blir betydligt bättre och upplevs trevligare av den som läser texten.
Vi är bra på att föra ut budskap. Många tror att översättning handlar om att flytta en klump ord
från ett språk till ett annat och det är ofta där det blir fel, många översatta texter känns stela
och konstlade. Det handlar nästan aldrig om att översätta ord för ord utan snarare om att
översätta ett budskap, en andemening. Vi har stor erfarenhet av olika språkkulturer och med
dessa utgångspunkter skapar vi texter som alltid passar den målgrupp de riktar sig till. Alla
som kommer att jobba med era texter har stor erfarenhet av internationell turism och vet
precis vilket språk som behövs i olika situationer. Du kommer alltid kunna ha personlig
kontakt med oss kring det arbete vi gör.
Vi erbjuder huvudsakligen översättning mellan svenska och engelska men kan även ordna
med översättning till och från tyska via underleverantör. Vi kan också korrekturläsa redan
producerade engelskspråkiga texter. Dessutom producerar vi gärna ny text, exempelvis om det
skulle vara så att den internationella texten behöver ha en annan ton och inriktning än den
svenska.
Prisexempel
Typ av arbete
Översättning
Korrekturläsning
Copywriting/nyproduktion
Ordinarie pris
2kr/ord
950kr/tim
950kr/tim
Medlemspris
1,80kr/ord
855kr/tim
855kr/tim
Priserna ovan gäller vid översättning till och från vanligt textdokument i Word eller annat
liknande format. Vi erbjuder även översättning av grafiskt material i till exempel inDesign eller
Photoshop, samt översättning av hemsidor. Även då gäller en rabatt på 10% mot ordinarie pris.
Kontaktuppgifter:
Jesper Sandström, översättningsansvarig
[email protected]
0768020881
www.tannerrodriguez.se