Interkulturell kommunikation
Sverige är ett mångkulturellt land där var femte person har utländsk bakgrund.
Vi hjälper dig att förstå kulturella skillnader och värderingar vilket underlättar din
kommunikation med människor från andra kulturer.
Mångkulturell kommunikation
Att förstå kulturella skillnader är en klar fördel i kommunikation mellan människor.
Under utbildningen tar vi upp vårt förhållningssätt till vår egen och andras kultur och
variationen i det kommunikativa beteendet.
Upplägg
Tillsammans med våra erfarna kursledare tar vi fram en optimal lösning för dig och
ditt företag. Vi skapar utbildningar på generell nivå eller med inriktning på ett
specifikt land eller geografiskt område. I utbildningen varvas teori med inspirerande
och insiktsfulla övningar som ger exempel på olika sätt att se på samhället och på
världen.
Cross-cultural
Denna tjänst är ett komplement till språkutbildningen, och erbjuds i samband med
att er personal ska stationeras utomlands eller då utländsk personal stationeras i
Sverige. In- och utresande får hjälp att acklimatisera sig i det nya landet. Därmed kan
de snabbt komma igång och fokusera på sitt arbete.
Vi erbjuder denna tjänst med inriktning på främst tre olika målgrupper:
•
In- och utresande personal: Tyngdpunkten ligger på managementkultur i det nya
landet.
•
Medföljande vuxna: Tyngdpunkten ligger på samhällsinformation som till
exempel sociala och kulturella förutsättningar (det dagliga livet, vård och skola,
familj och umgänge, politik samt kulturliv).
•
Medföljande barn: Under några timmar går vi igenom den nya situationen för
barn på deras respektive modersmål.
Professionella kursledare
I vårt omfattande nätverk av kursledare finns en stor samlad kunskap om specifika
länders olika kulturer, praxis, seder och bruk. Alla kursledare har sitt ursprung i ett
annat land än Sverige och behärskar båda ländernas kulturer och
kommunikationsmönster.
Kvalitetscertifierad utbildning
Vi är certifierade enligt Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisations (ASR)
standard Q3000 samt ISO 9001:2008. Alla våra kursledare är självklart bundna av
sekretessavtal.
Semantix – Nordens största språkföretag
Vi har mer än 40 års branscherfarenhet och ett nätverk med 6 500 kompetenta
översättare, tolkar och kursledare.
Kontakta oss
Ring oss på 08-506 225 40 eller mejla [email protected].