Individuell inlämningsuppgift 1
Av Fredrik Ograhn, [email protected]
Betygsnivå: 3.
(a) Intelligens [*3*]
Att definiera intelligens är svårt och kan betyda flera olika saker beroende på sammanhang.
Intelligens skulle kunna vara att kunna tänka logiskt, lära sig, lösa problem, självkännedom eller att
kunna ta in information och behandlad den för att kunna ta beslut istället för att bara göra det på
instinkt eller automatiskt.
(b) Artificiell intelligens [*3*]
Artificiell intelligens är ett område som försöker bygga intelligenta enheter.
Att definiera vad som är AI är svårt, men i boken(Russel, Norvig, 1995, pp 1) så har man delta in det i
fyra kategorier:

Tänka mänskligt
Att få maskiner att tänka själva genom att ta egna beslut, lösa problem och kunna lära sig. Hr
att göra med kognitionsvetenskap hur det mänskliga sinnet fungerar.

Tänka rationellt
Att kunna tänka logiskt eller ”tänka på rätt sätt” med obestridliga resonemang. Bygger lite på
”laws of thought” att om jag är en man och alla män är dödliga så är jag dödlig.

Agera mänskligt
Att få maskiner att kunna uppföra sig som människor. The Turing Test bygger på att en
människa ska kommunicera med en okänd källa, som antingen är människa eller maskin och
inte kunna av göra om det är en maskin eller en människa man kommunicerar med.

Agera rationellt
Är att agera för att uppnå det bästa resultatet eller där det finns vis osäkerhet uppnå de
bästa förväntade resultatet.
(c) Agent [*3*]
Agenter är data program agerar men som gör något mer än “vanliga” program, genom att kunna
arbeta självstädning, anpassa sin omgivning, kvarstå under en längre tidsperiod, anpassa sig till
förändringar eller skapa och fullfölja sina mål(Russel, Norvig, 1995, pp 4).
(d) Rationalitet[*3*]
Att vara rationell bygger på att man utifrån sin tankeförmåga dra logiska slutsatser som man baserar
beslut på för att uppnå sina mål. Ibland kanske det inte finns några klart logiska slutsatser att dra,
men något måste ändå göras. Att agera rationellt kan även vara att göra något via en reflex som t ex
ta bort handen från spisen, reflex agerande är då mycket snabbare och mer rationellt än
långsammare tankar med noggrant övervägande(Russel, Norvig, 1995, pp 4,5).
Enkel reflex agent [*3*]
En enkel reflex agent reagerar på sin nuvarande värld hur den är just nu, den baserar inget på
tidigare händelser eller uppfattningar. Användbar när man vill ta snabba beslut, som namnet
indikerar så ska det ske reflexmässigt(Russel, Norvig, 1995, pp 48-50).
En åtelkamera fungera på ett sådan sett. En sensor känner av vad när något föremål rör sig inom
kamerans perspektiv och tar en bild oavsett om den det är samma föremål som kommer in i bilden
flera gånger så regerar den varje gång.
(b) Model-baserad reflex agent [*3*]
Denna agent har en inre historik kan man sig som den använder för att uppdatera den nuvarande
verkligheten. Säg att vi har en agent som ska plocka upp bollar i olika färger, när agenten plockat upp
den röda så kommer den inte att plocka upp flera av den färgen om den stöter på den igen, utan
letar då vidare efter andra färger på bollarna. (Russel, Norvig, 1995, pp 50-51).
(c) Mål-baserad agent [*3*]
Agenter använder mer än bara en modell för att bestämma vad den ska göra, den använder även mål
som beskriver situationer som är önskvärda. På det sättet blir det möjligt för agenten att välja mellan
flera möjligheter för att uppnå önskad utkomst. Kunskapen som stödjer agents beslut är noggrant
uttryckta och kan uppdateras vilket gör att agenten kan vara mer flexibel(Russel, Norvig, 1995, pp 5253). Ett exempel på en sådan agent skulle kunna vara en AI agent i ett spel vars mål är att vinna
matchen. Då kommer agenten fundera över hur den ska gå tillväga för att lyckas med det. ”Vad
händer om jag gör så här?” och ”Vad kommer gör så att jag lyckas?”.
(d) Verktygs-baserad agent [*3*]
Enbart mål är inte heller tillräckligt ibland för att generera högkvalitativt beteende i de flesta miljöer.
I många fall kan man uppnå samma resultat fast på olika sätt, vissa är mer säkra, snabbare, billigare
eller tillförlitligare än andra. Till exempel skulle det kunna vara att målet är att ta sig från Borlänge till
Falun, men det ska vara billigt och ganska snabbt. Då kanske buss kommer vara det rationella valet
istället för en taxi som kostar betydligt mer, men går lite snabbare. Ett övervägande måste göras för
att bedöma vilket verktyg som är mest lämpligt(Russel, Norvig, 1995, pp 53-54).
(a) Helt eller delvis observerad [*3*]
Om en agents sensor ger komplett tillgång av tillståndet på dess omgivning hela tiden, då säger man
att uppgiftsmiljön är helt observerad. Det vill säga att sensorn känner av alla aspekter som är
relevanta för att välja rätt beslut. En miljö kan vara delvis observerad på grund av störning och
felaktiga sensorer eller att delar av tillståndet helt enkelt inte finns med i sensorernas data.
(Russel, Norvig, 1995, pp 42).
(b) Singel-agent or multiagent [*3*]
Skillnaden mellan multi och singel-agent kan verka enkelt, en agent som löser ett korsord är i en
singel-agent miljö medan i ett spel som pingis är det minst två agenter i miljön. Det kan dock vara
svårt att definiera vad som ska räknas som en agent och vad som bara är ett objekt som agerar efter
fysikens lagar. Den viktigaste skillnaden är om en agents maximering av sitt resultat beror på en
annan agents uppförande(Russel, Norvig, 1995, pp 42-43).
(d) Statisk eller dynamisk [*3*] Artificiell intelligens
Om miljön kan ändras medan agenten överväger beslut, då säger man att miljön är dynamisk för
agenten. Kan den inte det då är den statisk. Statiska miljö är enklare att hantera då agenten inte
behöver hålla koll på sin värld medan den väljer hur den ska agera. Tiden behöver den inte heller
hålla koll på. Dynamiska miljöer frågar agenten hela tiden vad den ska göra och om agenten inte har
tagit ett beslut uppfattar miljön det som att den inte ska göra någonting (Russel & Norvig, 2010, s.
44).
(e) diskret eller kontinuerlig [*3*]
Skillnaden på diskret och kontinuerlig beror på tillståndet på omgivningen, hur tid är hanterad och på
agentens uppfattning och agerande. Diskret har ett bestämt antal tillstånd som den kan befinna sig
inom medan kontinuerlig kan svepa igenom massa olika värden inom ett intervall över en viss tid
(Russel & Norvig, 2010, s. 44).
REFERENS
Russell, S., & Norvig, P. (1995). Artificial intelligence: a modern approach.