Artificiell intelligens för bättre hälsa
Mall för meritförteckning (CV)
Denna bilaga får vara högst 5 A4-sidor, använd Times New Roman 12 punkter. Dokumentet
ska bifogas som ett komplement till ansökningsformuläret i Vinnovas Intressentportal. Fyll i
tabellen nedan för projektledaren och övriga nyckelpersoner i projektet (en tabell och max
en sida per person). Nyckelpersoner utför en stor del av det operativa arbetet eller har
kompetens som är särskilt viktig för projektets genomförande.
Namn
Ålder
Kön
Organisation
Titel
Omfattning medverkan, % av
heltid samt totalt antal timmar
Roll i projektet
Kompetens, erfarenhet i
förhållande till projektet
Motiv till varför personen är
en nyckelperson
Övrigt