Virtuellt och simulerat

advertisement
Virtuellt och simulerat
Telemedicin 3 hp, VT 10
Hanna, Sofie, Tedolina
Definitioner
• ”Virtuell verklighet är en datorgenererad
skenvärld i vilken användaren upplever sig
vara och agera.”
• ”Simulering är ett sätt att, så långt som
möjligt, återskapa en verklighet i en
kontrollerad miljö.”
Äldrevård
• Vinnova – Statlig myndighet
• [email protected] – Testprojekt 2008
• Virtuell PatientJournal
– Vårdcentral Äldreboende/Hemsjukvård
• Vårdkedja
– Mobil teknik  Vårdplan, läkemedel
– Webbportal – tillgång för anhöriga
Diagnostik
• TotalExam™ S-Video Examination Camera
• Många användningsområden
– Ögon, hud, hals
• UV-ljus + LED
• Tillgänglig att beställa
på nätet
• $3,995.00 USD
Folkhälsa
• Gapminder för att
visualisera statistik
• Fördelar: Lättillgängligt
för alla, gratis!
• Nackdelar:
Begränsad mängd
tillgänglig data
Artificiell intelligens
• Skapad intelligens.
– Namnet på den vetenskap som strävar efter att
förstå och bygga intelligenta system.
• EKG tolkning
– Fördelar: Tidsbesparande
– Nackdelar: Måste kontrolleras
• Pacemaker
Artificiell intelligens
Definition av AI inom medicin av
Clancey & Shortliffe (1984)
”Medical artificial intelligence is primarily concerned
with the construction of AI programs that perform
diagnosis and make therapy recommendations.
Unlike medical applications based on other
programming methods, such as purely statistical and
probabilistic methods, medical AI programs are
based on symbolic models of disease entities and
their relationship to patient factors and clinical
manifestations.”
Artificiell intelligens
Hur vet man att något man skapat är intelligent?
Går det att mäta objektivt?
Turing test:
Om tillräckligt många anser att något är
intelligent så är det intelligent!
Finns många varianter av testet!
Artificiell intelligens
Hur skulle man kunna använda AI inom medicin?
- Stödja skapandet av ny medicinsk kunskap
- Stödja användandet av medicinsk kunskap
- Diagnostiska system
- Resonera kring medicinsk kunskap
- Utbildningssystem
- Informationssystem
Simulatorcentrum
• Funnits sedan 80-talet
– Patientsimulatorer
• Används för utbildning
– Ackrediteringskurs
•
•
•
•
I framtiden: Inför svåra operationer
Stockholm och Lund
Internationellt
Företag: GI Mentor, Innovating solutions,
Xitact, Immersion Medical, Simbionix
• Pris: 200.000-2,5 miljoner
Virtuell Obduktion
•
•
•
•
”Virtual Autopsy Table”
Norrköpings Visualiseringscenter
Prototyp – Kombinerar olika tekniker
Innan och under komplicerade operationer,
anatomiutbildning
• Science centers, upplevelsecentras, museer och utställning
har visat ett stort intresse.
• Fördelar: tydlig visualisering, användarvänlig, intakt kropp
• Nackdelar: Tillgång till CT??
Filmtajm
Frågor på det??
Download