Kunskap Vi har olika behov av trygghet Vanföreställningar om

advertisement
Firma Margareta ivarsson
Lärstilar och kommunikation
Nätverksträff för Unionen, Region SjuHall
Borås den 10 september 2008
Kunskap
• Är en färskvara vars
bäst-före-datum alltid
har gått ut….
Bengt Wahlström
www.margaretaivarsson.se
Nya tankar är jobbiga för hjärnan
www.margaretaivarsson.se
Vi har olika behov av trygghet
• Hjärnan har lättare att
hantera något i minnet
eller fantasin som är
kopplat till en sak, känsla,
händelse eller person.
• Det är svårt för nya tankar
att sticka upp!
www.margaretaivarsson.se
Vanföreställningar om inlärning
• man ska sitta still, upprätt
och ha tyst i rummet
• tända alla lampor, annars
förstör man ögonen
• börja tidigt på morgonen
och ha ätit färdigt innan
• lära sig steg för steg, en
sak i taget
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Höger och vänster hjärnhalva
gör olika saker
• Vänster: jobbar steg för
steg med delar, logik och
språk. Är viljestyrd.
• Höger jobbar med bilder,
helheter, känsla. Är målstyrd. Arbetar snabbare än
vänster. Sover aldrig
www.margaretaivarsson.se
Är du höger- eller vänsterhjärna?
Analytiker
Holistiker
?
Mål: skicka
ett brev
Mål: skicka
ett brev
Vänta
till i
morgon
ja
• Vänster jobbar analytiskt,
tidsplanering, struktur
-Vi gör en sak i taget!
• Höger jobbar holistiskt,
helheter först, spontan
-Rör inte mina högar på
skrivbordet, jag hittar själv!
Vänta
till i
morgon
viktigt?
nej
Glö
m in
viktigt?
!
te!!
ja
glöm inte
önskar jag
vore ledig
Gå till posten
Hawaii!
Gå till posten
Nej!
glöm Jag
de d
et
Posta brevet
?
Inga
fri
märken
Posta brevet
Jag hatar
måndagar
mer
att
posta
ja
Finns det någon
mening med livet?
nej
nej
osv.
slut
Brevet är
inte postat
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Multipla intelligenser
Inlärningsstilar
Höra 30%
Se 40%
Göra 15%
Känna 15%
www.margaretaivarsson.se
Howard Gardners teori om
multipla intelligenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Språklig
Logisk-matematisk
Visuell-spatial = rumslig
Musikalisk
Intuitiv eller intrapersonell
Social
Kroppslig-kinestetisk
Natur
Existentiell
www.margaretaivarsson.se
kanske
• Mäts inte intelligens med
IQ-test?
• Bara språklig och logiskmatematisk intelligens. Inte
de övriga!
• Howard Gardner har
utvecklat teorin om de
multipla intelligenserna.
www.margaretaivarsson.se
Språklig intelligens
gillar att lyssna, läsa,
skriva & argumentera
lär genom att skriva,
läsa och intervjua
författare, journalister,
talare
www.margaretaivarsson.se
Logisk-matematisk intelligens
Visuell – spatial intelligens
Y tänker i bilder, sinne
för form, färg, kartor
och diagram
Y lär genom att minnas
bilder, mindmapping
Y arkitekter, navigatörer,
konstnärer
; problemlösare, tänker
logiskt, gillar matte
; lär genom att analysera
och tolka information
; vetenskapsmän,
advokater, revisorer
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Musikalisk intelligens
Intuitiv intelligens
• sinne för rytm, tonhöjd
och den känslomässiga
kraften i musik
• lär genom att lyssna på
musik
• dirigenter, pianostämmare, inspelningstekniker
• god självkännedom
• trivs med att vara ensam
• lär genom att vända sig
inåt och känna efter
• författare, filosofer,
kuratorer
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Social intelligens
• lätt att umgås med,
tycker om människor,
medlare
• lär genom att
samarbeta och prata
med andra
• omtyckta lärare, PRfolk, försäljare
www.margaretaivarsson.se
Kroppslig-kinestetisk intelligens
god kroppsuppfattning
• lär genom att göra
• dansare, skådespelare,
idrottsmän, mimare,
kirurger, grovarbetare
•
www.margaretaivarsson.se
Naturintelligens
• gillar att odla, ordna
och systematisera
• känner samhörighet
med naturen
• bryr sig om levande
varelser
• lär sig genom att
experimentera, finna
mönster, hitta likheter
www.margaretaivarsson.se
Provar du någon annans
glasögon ibland?
Existentiell intelligens
• funderar kring livet/
döden, gillar symbolsystem
• lär genom att uppnå
förändrade medvetandetillstånd, skapa, tänka
www.margaretaivarsson.se
Resultat genom samverkan
• Känn dig själv… inse att
andra är olika.
• Se den andre som den är
och inte som du är.
• Bemöt olika människor
olika. Var och en har rätt
utifrån sin horisont.
www.margaretaivarsson.se
Där två tänker lika
är det en för mycket!
•
•
•
•
•
•
www.margaretaivarsson.se
Självutvärdering...
medvetenhet om olikheter
vad är jag bra på?
vad är jag mindre bra på?
vem kan det jag inte kan?
hur kan vi samarbeta?
vem ska göra vad?
varför?
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Kommunikation
Känslor smittar lika lätt som virus!
• Det är bra att vara medveten
om vilka känslor man smittar
omgivningen med.
• Både hemma och på jobbet…
55% kroppsspråk
38% sätt, tonfall
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Hur kommunicerar du?
7% ord
Viktigaste regeln för samtal
• Först förstå, sedan
göra sig förstådd!
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Positiv psykologi på jobbet
Systematiskt arbetsglädjearbete
• Vad funkar?
• Vad är vi bra på?
• Hur kan vi göra detta
ännu bättre?
• Vad vill vi uppnå?
• Vad främjar vårt syfte?
www.margaretaivarsson.se
•
•
•
Vad händer med dig - dina arbetsinsatser, din
hälsa, ditt välbefinnande, dina relationer - när
du upplever hög arbetsglädje?
Vad händer på en arbetsplats som präglas av
stor arbetsglädje?
Hur kan vi skapa fler sådana arbetssituationer
så att vi kan uppleva ännu mer arbetsglädje?
www.margaretaivarsson.se
Beröm mer!
•
•
•
•
I vilken utsträckning berömmer och uppmuntrar
du dina kollegor för deras arbetsinsatser?
Hur mycket av din positiva uppmärksamhet
ägnar du verksamhetens nyckelbeteenden?
Vilka av dina kollegor får mest respektive
minst uppmuntran och beröm?
Tumregel: ge varje kollega fyra gånger mer
beröm än kritik.
www.margaretaivarsson.se
Slutsats:
• Det är bättre att ha
ungefärligt rätt än
exakt fel!
www.margaretaivarsson.se
Exempel på spelregler
• Lyssna för att förstå, undvik att värdera
• Låt andra tala till punkt
• Var nyfiken och försök ta andras
perspektiv
• Respektera överenskomna tider
• Ha mobiltelefonerna avstängda
www.margaretaivarsson.se
Forskning och böcker av
•
•
•
•
•
•
•
•
Bosse Angelöw
Edward de Bono
Mihaly Csikszentmihalyi
Howard Gardner
Daniel Goleman
Barbara Prashnig
Lars-Erik Uneståhl
referenser finns på:
www.margaretaivarsson.se
www.margaretaivarsson.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards