(CV) - Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell

advertisement
Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens
Mall för meritförteckning (CV)
Denna bilaga får vara högst 5 A4-sidor, använd Times New Roman 12 punkter. Dokumentet
ska bifogas som ett komplement till ansökningsformuläret i Vinnovas Intressentportal. Fyll i
tabellen nedan för projektledaren samt övriga nyckelpersoner i projektet (en tabell och
högst en sida per person). Nyckelpersoner utför en stor del av det operativa arbetet eller har
kompetens som är särskilt viktig för projektets genomförande.
Namn
Ålder
Kön
Organisation
Titel
Omfattning medv.
(% av heltid)
Omfattning medv.
(totalt antal timmar
under hela projektet)
Roll i projektet
Kompetens, erfarenhet
i förhållande till
projektet
Motiv till varför person
är en nyckelperson
Övrigt
Download