Law and Morality

advertisement
Lena Halldenius
Those rules, by which properties, rights, and obligations are determin’d, have in
them no marks of a natural origin, but many of artifice and contrivance. They are
too numerous to have proceeded from nature: They are changeable by human laws:
And have all of them a direct and evident tendency to public good, and the
support of civil society.
A Treatise of Human Nature, III:II:VI
David Hume
1711-1776
Filosofi är en vetenskap men inte en exakt sådan utan en historiskt
grundad undersökning av den mänskliga naturen. Erfarenhet och
observation av mönster och regelbundenheter är enda
kunskapskälla. Om det vi saknar erfarenhet kan vi ingenting veta.
Upplysningens stora politiska berättelser, avsedda att kontra
naturlig underkastelse och monarkens gudomliga auktoritet:
Samhällsfördraget
Staten skapas och legitimeras genom de naturligt fria
individernas samtycke.
Makten är begränsad och villkorad genom:
Naturliga rättigheter till liv, frihet och egendom
Sätter villkoren för legitim maktutövning
Den mänskliga naturen som moralens källa
Hume: Båda är fiktioner.
En villkorad och begränsad statsmakt på en grund utan fiktioner.
Vad vet vi om människans förhållande till samhället?
Människor verkar värdesätta samhället.
Inget tyder på att någon har samtyckt till någonting.
Vi föds inte fria; vi föds in i en rättsordning
Människor är intresserade av att deras liv ska gå bra och
har en rimlig förväntan om att samhället ska främja det.
Samhället legitimeras genom ”usefulness”: Ett ordnat
rättssamhälle är ändamålsenligt för säkerhet och välstånd.
Lag behövs för att människor är felbara. Makt måste
begränsas eftersom makthavare är människor.
Inget mänskligt intresse tillfredsställs genom förtryck.
Det behövs inget socialt kontrakt för att säkra det som
kontraktet vill säkra.
Naturen har inget svar på vad som är rätt och fel. Moral är en social
konsekvens. Rättvisan är en artificiell dygd.
Det naturliga
1
Vanligt återkommande
mönster och
regelbundenheter i beteende
och attityder. Motsats:
godtycklig.
2
Det socialt omedierade;
oberoende av
överenskommelser och
normer. Motsats: artificiell
3
Givna omständigheter.
Rättvisan är regler för att lösa
samordningsproblem i vissa
givna omständigheter.

Egendom: Social konvention för
stabilitet och förutsägbarhet i
innehav och utbyte. Inte en
naturlig rättighet.

Fördelning: Jämlikhet är bättre än
ojämlikhet. Utfall av handel och
beskattning, inte en förexisterande
princip. Utveckling och incitament

Frihet: Personlig handlingsfrihet
(handel, incitament, oberoende,
kreativitet) i en fri stat
(representativt styre, maktdelning,
lag).
Download