HT 2013 Tentamensdatum: 2014-01

advertisement
HT 2013
Tentamensdatum: 2014-01-18
OMTENTAMEN I PRAKTISK FILOSOFI II (PF II)
Delkurs I: Klassiska texter i praktisk filosofi (7,5 hp)
HUME OCH KANT
Besvara endast tre av följande fyra frågor:
1. Förklara kortfattat skillnaden mellan moralisk rationalism och moralisk
sentimentalism. Redogör för ett av Humes argument mot rationalism. Är det ett
bra argument, enligt dig?
2. Hume kallar rättvisa för ”the cautious jealous virtue”. Vad menar Hume med
detta?
3. Vad är en god vilja, enligt Kant? Vilken roll spelar den goda viljan i Kants
moralteori?
4. Förklara skillnaden mellan hypotetiska och kategoriska imperativ. De förra är
oproblematiska, enligt Kant. Varför? Vår kunskap om de senare är syntetisk och a
priori. Vad betyder detta och varför menar Kant att det är så?
HOBBES OCH SMITH
Besvara endast en av följande två frågor:
5. Om jag ger min plånbok till en rånare som hotar mig med pistol så har jag, enligt
Hobbes, ändå handlat frivilligt. Hur argumenterar Hobbes här? Vilka
implikationer har detta för Hobbes teorier om samhällskontraktet?
6. Smith menar att Hume i sin teori om moralomdömen överdrev betydelsen av
nytta (utility). Vad går Smiths kritik ut på? Hur rimlig är den?
Samtliga frågor som besvaras ska besvaras i essäform. Skriv tydligt!
Maxpoäng på varje fråga är 5. Betygskriterier: A: 20-19; B: 18-16; C: 15-13; D: 12-10; E:
9-8; Fx: 7-6; F: 5-0.
Lycka till!
/Jonas
Download