Företag som deltog i upphandlingen • Stenvalls Bygg

advertisement
2012-05-09
Bilaga 3
SBN/2012:531
Ramavtalsupphandling Årsentreprenad Bygg 2004
Företag som deltog i upphandlingen
















Stenvalls Bygg AB
AB Temacus
Norr & Söder Byggnads AB
Öhmans Bygg & Fastighets AB
Murbryggan Förvaltning AB
Bygg AB Nordan
Mälarsanering Sverige AB
Råsunda Bygghantverk AB
Malmbygg AB
Svealand Fastighetsteknik AB
GLF Bygg AB
Alltibygg Svenska AB
Pehab Bygg & Golv AB
Byggnadsfirman Björn Ask AB
Reinhold Bygg Stockholm AB
Axiö Bygg AB
Företag som utvaldes










Stenvalls Bygg AB
AB Temacus
Murbryggan Förvaltning AB
Bygg AB Nordan
Mälarsanering Sverige AB
Råsunda Bygghantverk AB
Malmbygg AB
Alltibygg Svenska AB
Pehab Bygg & Golv AB
Axiö Bygg AB
SOLNA STAD
Förvaltning
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
[email protected]
Tel. 08-734 20 00
Fax. 08-734 20 59
Organisationssnummer
212000-0183
www.solna.se
Ramavtalsupphandling Årsentreprenad Bygg 2009
Denna upphandling inleddes 2008, det tilldelningsbeslut som fattades vid denna
upphandling överklagades av Råsunda Bygghantverk AB. Upphandlingen avbröts
och en förnyad upphandling genomfördes 2009.
Företag som deltog i upphandlingen som inleddes 2008.

















Heving Hägglund AB Byggmästare
TL Bygg AB
Solna Rotbyggen AB
Tumba Byggjänst AB
LP Bygg & Specialsnickerier AB
Råsunda Bygghantverk AB
Axiö Bygg AB
Svenska Reg Master AB
Prodeo Byggnads AB
DNA Bygg HB
Gustafsson & Son Byggnads AB
Ekängens Bygg & Mark AB
Björklund och Castenhag Bygg AB
GLF Bygg AB
PEHAB Bygg och Golv AB
PEAB Sverige AB
Bygg Partner Sweden AB
Företag som deltog i upphandlingen som inleddes 2009.












Bygg Gillet AB
BOL Entreprenad AB
ROT-gruppen AB
Tumba Byggjänst AB
LP Bygg & Specialsnickerier AB
Råsunda Bygghantverk AB
Axiö Bygg AB
SBG Gruppen AB
Mälarsanering AB
TBU Tyresö Bygg AB
Gustafsson & Son Byggnads AB
PEHAB Bygg och Golv AB
2(3)
Företag som valdes vid upphandlingen 2009 redovisas nedan, ramavtalen gällde
perioden 2009-03-01 – 2010-02-28.
1. ROT-gruppen
2. LP Bygg- & Specialsnickerier
3. BOL Entreprenad AB
(Företagen angivna i den ordning de ska tillfrågas vid avrop.)
Vid förlängning av ramavtalen beslutades att förlänga avtalen t o m 2013-02-28
med följande företag.
1. ROT-gruppen
2. BOL Entreprenad AB
3(3)
Download