Standardmall

advertisement
Pressmeddelande
2009-05-11
Världsrekordförsök och uppmaning att rösta i
EU-valet!
Inför EU-valet den 7 juni har idag fackförbunden Kommunal
och Byggnads presenterat Sveriges, kanske världens största
valaffisch. En valaffisch gör ingen valrörelse och lockar inte
någon till valurnan, men det är en markering att nu startar vi
arbetet med att få de fackliga medlemmarna att gå och rösta,
säger Ylva Thörn och Thomas Gustavsson i en kommentar.
– Det är mycket viktigt att medlemmarna i facket går och röstar i valet till
Europaparlamentet den 7 juni. Och de har flera anledningar. En fråga
som ligger oss Byggnadsarbetare varmt om hjärtat är att förhindra
effekterna av EG-domstolens dom i det så kallade Lavalmålet. Domen
hotar den svenska modellen och riskerar att leda till ännu mer löne- och
villkorsdumpning på våra arbetsplatser. Vi vill att principen lika lön för
lika arbete ska råda, säger Thomas Gustavsson, 2:e ordförande i
Byggnads.
– Därför är det viktigt att vi röstar in rätt parlamentariker som inte
kommer godkänna en ny kommission som sätter den fria rörligheten före
de fackliga rättigheterna, fortsätter Thomas Gustavsson.
– Valet handlar om vilket EU vi vill ha. Ett EU för människorna eller ett
för kapitalet? Vill vi ha en bra politik i EU måste vi gå och rösta. All politik
som bedrivs i Europa påverkar oss i Sverige. Därför är det viktigt att vi får
inflytande över den politiken, säger Ylva Thörn, ordförande i Kommunal.
– Precis som här hemma är politiken i EU en kamp mellan ideologier. Det
är en kamp mellan rött och blått och mellan solidaritet och egoism.
Skillnaden mellan rött och blått är milsvid i Bryssel. Det märks på
välfärden, i synen på jobben och inte minst när det gäller klimatfrågan.
Därför spelar det stor roll om EU styrs av de röda eller de blå, avslutar
Ylva Thörn.
Presskontakt
Anette Vahlne
Kommunal
070-320 48 67
Dan Lundqvist Dahlin
Byggnads
070-591 00 12
Byggnads och Kommunal har varit i kontakt med Guinness World Records i London.
Fackförbunden har fått klartecken att genomföra ett världsrekordförsök och att det kan
vara ett världsrekord i kategorin ”largest commercial poster in terms of area”. Bifogat
finner du en bild på valaffischen. På www.kommunal.se eller www.byggnads.se kan du läsa
mer om EU-valet.
Download