Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den

UNITED
NATIONS
NATIONS
UNIES
INFORMATION CENTRE FOR THE NORDIC COUNTRIES
Midtermolen 3
DK-2100 Copenhagen, Denmark
Tel. (+45) 35 46 73 00 Fax (+45) 35 46 73 01
E-mail [email protected] Web Site www.un.dk
Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den
internationella dagen mot kvinnovåld den 25 november 2002
Kvinnor utsätts fortfarande för alla sorters våld – i alla regioner, länder och
kulturer, oavsett klass, ras eller etnisk tillhörighet. Men de senaste åren har frågan fått
välbehövlig uppmärksamhet i världssamfundet. Våld mot kvinnor fanns på agendan under
den andra världskonferensen om åldrandefrågor, där man konstaterade att äldre kvinnor
löper större risk för att utnyttjas fysiskt och psykiskt. Och på Världstoppmötet om hållbar
utveckling bekräftade man vikten av att avskaffa alla former av våld och diskriminering
av kvinnor. Under generalförsamlingens barntoppmöte uttryckte alla länder sin vilja att
främja flickors mänskliga rättigheter, såsom rätten att leva utan tvång, skadliga
traditioner och sexuellt utnyttjande.
I år har också Internationella brottmålsdomstolen trätt ikraft. Därmed finns det nu
en juridisk möjlighet att åtala sexuellt våld som brott mot mänskligheten, när det begås
som en del av en omfattande eller systematisk attack mot en civilbefolkning. Som en del
av förberedelserna till mötet i FN:s kvinnokommission nästa år, då kvinnors mänskliga
rättigheter och avskaffande av alla former av våld mot kvinnor skall diskuteras,
inkallades en expertgrupp för att behandla frågan om människohandel med kvinnor och
flickor – den snabbast växande formen av organiserad brottslighet över gränserna. Och
förra månaden presenterade jag en rapport om kvinnor, fred och säkerhet för
säkerhetsrådet, vilket sammanföll med tvåårsdagen för att resolution 1325 antogs av
rådet.
Världen blir mer och mer medveten om könsrelaterat våld, och mer effektiva
åtgärder utvecklas för att bekämpa det. Men mycket mer återstår att göra för att skapa
och bibehålla en värld där kvinnor kan leva utan detta gissel. Låt oss på årets
internationella dag mot kvinnovåld återigen lova att arbeta för en sådan värld.