Gruppdiskussion sexuell exponering, del2 GBG

advertisement
Diskussionsuppgift i samband med Pernilla Nigårds föreläsning kring sexuell
exponering på internet. Kurstillfälle 2, Göteborg.
1. Varför tror du att unga exponerar sig sexuellt valt just sexuell exponering som
uttryckssätt?
 Ibland finns få alternativ, t.ex. på mindre ort.
 Dygnet runt, hela världen.
 Spännande, fantisera.
 Man kan välja om man vill bli tafsad på.
 Snabbt, effektivt, enkelt, billigt, anonymt.
 Ofarligare/tryggare sätt att testa sig själv och testa gränser.
 Sexuella kontakter, trygghet att veta vad/vem man träffar IRL.
 Direkt respons, mycket respons.
- Brist på bekräftelse i andra delar av livet/vardagen.
 Gemenskapen, man tillhör en grupp.
 Har ett intresse för sex.
 Kunskapsinhämtning, ”alla andra vet så mycket”.
 Kravlöst, finns inga kriterier.
 Positiv alt. rak feedback men inte mycket negativ feedback i jämförelse med andra
mindre ”avklädda” communitys.
2. På vilket sätt skulle det kunna vara förenat med makt att exponera sig sexuellt?
Två konkurrerande maktperspektiv:
 Ett upplevt individuellt
 Ett baserat i samhällets normer
Åskådarens makt:
 Direkt bedömning av den enskilda exponeringen.
 Indirekt bedömning av fenomenet (genus- och generationsbaserat), ”moraliserande”.
Den exponerades makt:
 Skapad självbild.
 Makt att redigera feedback (begränsad).
3. Margaretha berättar att hennes bilder spreds till pornografiska sammanhang, men
att hon inte ångrar att hon publicerade bilderna. Hur kan man tänka kring ett sånt
resonemang? När blir sexuell exponering skadligt?
a)
Ett förhållningssätt att hantera maktlöshet.
Stolt över sina bilder, att vara utvald och att bli bekräftad.
Offer?
b)
Anonymiteten försvinner?
Subjektiv känsla.
Blasé känsla i samhället
Toleransnivå höjs -> Missbruk.
4. Vilket ansvar tycker du att tjejer och killar själva har när det gäller att exponera sig
sexuellt på internet? Finns det tillfällen då man får ”skylla sig själv”?
Diskussionsuppgift i samband med Pernilla Nigårds föreläsning kring sexuell
exponering på internet. Kurstillfälle 2, Göteborg.
Medvetenhet om vilket forum man väljer, ”oskrivna regler” i detta t.ex. hur kan bilderna
tolkas? Vill jag att de ska tolkas på det sättet?
Ansvar beror på ålder, men det är en ”gråzon”.
Man är inte ansvarig för andras handlingar som följer av exponeringen.
Du får stå för konsekvensen av ditt handlande, oavsett om det är rättvist eller inte.
5. Om du genom ditt arbete eller på annat sätt kommit i kontakt med ungdomar som
exponerat sig sexuellt: Hur har du reagerat? Varför tror du att du reagerat på ett
sådant sätt?
Riskfokus.
Åldersbundet.
Sammanhang.
Signal?
Skuld och skam.
Download