MOZARTAFTOv - Linköpings Symfoniorkester

Kvällens
Program
�����������
MOZARTAFTON
Solister
Yoriko Asahara och Mats Jansson
piano
Dirigent
Andreas Hanson
Program
Uvertyr till Teaterdirektören
Konsert för två pianon och orkester
Sonat för två pianon
Symfoni nr 40 g-moll
�����������������
�������������
������������
������������������
UR • OPTIK • KONTAKTLINSER
MED AV SOCIALSTYRELSEN LEG. OPTIKER
STJÄRNURMAKARE
Gyllen 013-31 31 60
Artisternas buketter sponsras av
Trädgårdstorgets Blommor
- butiken med traditioner och service
013-20 87 88 • Djurgårdsgatan 18
�����������������������������
������������������
�����������������������
www.scopex.se/torget
�������
�����������������������������
�����������������������������������
��������������������
��������������������
www.liso.nu
Storgatan 76, 013-13 02 00
www.firsthotels.se
������������������������������������������������������
��������������������������������������
Kvällens
Kvällens
Musik
Wolfgang Amadeus Mozart var 30 år när kejsar
Joseph II beställde ett sångspel av honom, Teaterdirektören. Föreställningen skulle ges under
en fest i närvaro av den nederländske generalguvernören, hertig Albert av Sachsen-Teschen.
Spelet handlar om svårigheterna att grunda ett
operasällskap och är en parodi över rivaliserande
operadivor och inkompetenta direktörer. Musiken gavs i orangeriet vid slottet Schönbrunn
i Wien samtidigt som man även gav rivalen
Antonio Salieris sångspel Prima la Musica över
ett likartat ämne. Hovmannen Salieri fick mest
beröm, medan bohemen Mozarts stycke blev
en rejäl flopp. Historien har kanske ändå visat
vilket verk som var bäst. Inte minst uvertyren
till Teaterdirektören har överlevt och avslöjar
Mozarts fantastiska inlevelseförmåga.
Konserten för två pianon (i själva verket Mozarts pianokonsert nr 10) skrev Mozart för sig
själv och sin syster Nannerl, omedelbart efter
hemkomsten från den tragiska resan till Paris
1779, där deras mor avled och lämnade Wolfgang
ensam. Men Mozart tolkade aldrig sina sinnesstämningar i musik – så i den här musiken är
han glad och frejdig, sprudlande och fantasirik.
Båda pianisterna har likvärdiga uppgifter. Två år
senare var det åter dags för dubbelpiano – den
här gången en sonat, och en verkligt praktfull
sådan. Även den här gången skrev han för att
själv få sitta vid pianot, men bredvid sig tänkte
han sig inte längre systern, utan någon av hans
unga elever, förmodligen fröken Aurnhammer
(som ansågs vara ful som stryk, men som var en
lysande pianist) eller fröken Ployer, till vilken
han också skrev pianokonserterna nr 14 och 17
strax efter. Hon var dotter till Salzburgbiskopens
agent i Wien och visst hör man att Wolfgang
var förälskad.
Kommande
Program
Gäster
Så kom sommaren 1788, och Mozart uppbådade
alla sina krafter för att under loppet av ett par
månader skriva sina tre sista symfonier; nr 39 är
daterad den 26 juni, nr 40 den 25 juli och nr 41
den 10 augusti. Han skulle leva tre år ytterligare,
men några fler symfonier blev det inte. Varför?
Jo, han levde under den klassiska epoken, då
”lidelser, hur häftiga de än må vara, aldrig får
uttryckas så att de blir osmakliga, och musiken
inte ens i de hemskaste situationer får såra örat,
utan även då behaga…” Men i Symfoni nr 40
kryper känslorna fram. Han behöver uttrycka vad
han känner, och det betyder att han börjar nosa
på romantiken. Men han förstod inte riktigt hur
han skulle bära sig åt. Det var först Beethoven
som något tiotal år senare lyckades ta steget fullt
ut. Mozart kände också att den konservativa
publiken inte längre kunde följa med i hans
tankegångar. Publiken skrämdes av symfonins
oro, den skingras bara i menuettens mellandel.
Idag tänker vi annorlunda, och vi upplever säkert
symfonin som både graciös och elegant. Men vi
har ju också lärt känna romantikernas mycket
kraftigare känslostormar.
Stig Jacobsson
NYÅRSKONSERT
31 december 2005 kl 15.00
Konsert & Kongress
Solist: Helena Eriksson, sopran
Programvärd: Björn Eriksson
Dirigent: Jon Terje Svendsen
PAR I PIANO
ANDREAS HANSSON, DIRIGENT
MATS JANSSON & YORIKO ASAHARA
ANDREAS HANSSON, KVÄLLENS DIRIGENT
Pianisterna Mats Jansson och Yoriko Asahara har
studerat tillsammans för professor Hans Leygraf vid
Hochschule für Musik und Theater i Hannover där
Yoriko också erhöll sitt solistdiplom.
Tidigare studerade Yoriko vid University of Fine
Arts i Tokyo för professor Hiroshi Tamura och Mats
för Marianne Jacobs i Stockholm och professor Robert Riefling i Oslo. Mats fortsatte senare sina studier
för professor Leygraf vid Mozarteum i Salzburg och
vid Hochschule der Künste i Berlin, från vilka skolor
han också erhållit solistdiplom. 1987 vann han den
internationella Viottitävlingen i Vercelli.
1994 framförde de Alfred Schnittkes konsert för
pianoduo och kammarorkester, det var första gången
den spelades i Sverige, och 1998 uruppfördes BengtGöran Skölds duokonsert tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester, en konsert som Bengt-Göran
Sköld skrev med tanke på och direkt för Par i Piano.
Ytterligare en Sverigepremiär var framförandet av
John Adams ”Grand Pianola Music” tillsammans med
Östgöta Blåsarsymfoniker hösten 2002.
Par i Piano har vid ett flertal tillfällen medverkat
i Sveriges Radios tonsättargiv ”Sju Äss i Leken” och
var med i ”Mahlaton” i Stockholms konserthus där
de framförde Mahlers fjärde symfoni i transkription
för pianoduo. En konsert som finns med i Guinness
Rekordbok som världens längsta Mahlerkonsert, det
var arton pianister som framförde Mahlers tio symfonier i arrangemang för piano – non stop!
Andreas Hanson föddes 1969 i Malmö. Efter grundskola vid Adolf Fredrik, Stockholms musikklasser och
gymnasium vid Södra Latin, musiklinjen påbörjade
Andreas Hanson sina studier vid Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm.
1987–93 var han elev i trumpetklassen och 1993–
96 i dirigentklassen.
Efter 1:a pris i Svenska Blåsardirigenttävlingen 1992
fick Andreas Hanson sina första yrkesmässiga uppdrag
som dirigent hos Stockholms Blåsarsymfoniker.
Hösten 1995 studerade han i London, främst hos
Sir Andrew Davis och BBC Symphony Orchestra.
Efter studietiden erhöll Andreas Hanson Kungl.
Musikaliska akademins stora utlandsstipendium två
gånger. Han belönades 1999 med Crusellstipendiet för
unga svenska dirigenter.
Andreas Hanson innehar det konstnärliga ledarskapet för Marinens Musikkår, IGOR Sinfonietta och
Opera på fortet samt är också pedagogiskt verksam vid
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm sedan 1995.
PAR I PIANO; MATS JANSSON & YORIKO ASAHARA
Duon Par i Piano har under de senaste åren etablerat
sig som en fast ensemble och konserterar regelbundet
i Sverige, övriga Europa samt i Japan. De har gjort ett
stort antal inspelningar för radio och finns representerade på flera cd-skivor.
MARIAORATORIUM
Söndag 5 februari 2006 kl 18.00
Linköpings domkyrka
Solister: Linus Flogell m.fl
Dirigent: Ragnar Bohlin
Linköpings Musikklasser
Linköpings Oratoriekör (medarrangör)
Program
Sandén Mariaoratorium
SÄSONGSAVSLUTNING
Söndag 26 mars 2006 kl 18.00.
Konsert & Kongress
Solist: Jan Gustavsson trumpet
Dirigent: Glenn Mossop
Ur programmet
Symfoni nr 1 av Gustaf Bengtsson
Haydn Trumpetkonsert
BESÖK VÅR WEBBPLATS: www.liso.nu
Bli stödmedlem
i Linköpings Symfoniorkester
Linköpings Symfoniorkester har nu möjlighet
att låta alla vara med i föreningen. I den tid
som råder med minskade anslag och dyrare
utgifter behöver LiSO allt stöd den kan få på
allehanda sätt. Genom att vara stödmedlem
visar du att LiSO:s verksamhet är viktig. Ett
argument som vi kan visa upp för politiker,
sponsorer och andra bidragsgivare.
Anmäl dig på adresstalongen i generalprogrammet eller till undertecknads e-postadress.
Du som var stödmedlem förra året kan förnya
detta genom att sätta in medlemsavgiften på
LiSO:s postgirokonto 27 43 28-4.
Årsavgiften är 250 kr. Alla stödmedlemmar
får 100 kr i rabatt vid köp av abonnemang.
Om du redan löst abonnemang återbetalas
denna summa.
Leif Wangin
[email protected]
LISO – LINKÖPINGS
SYMFONIORKESTER
Linköpings symfoniorkester
består av drygt 60 fritidsmusiker såväl som professionella
musiker. Normalt ger man
fem–sex konserter per år företrädesvis i Linköpings Konsert
& Kongress, men även i kyrkor.
En styrelse arbetar för att göra
Lnköping till en mötesplats,
där Östergötlands musikälskare samlas runt
en stimulerande repertoar och lär känna
duktiga dirigenter och solister i en förnämlig
konsertmiljö.