Utmaningar i morgondagens vattenrening

Utmaningar i
morgondagens
vattenrening
- Läkemedel
Av
Jörgen Magnér (PhD)
(PhD i Tillämpad Miljövetenskap)
[email protected]
tisdag 3 maj 16
IVL Svenska Miljöinstitutet
 Ägs av en stiftelse som drivs av Staten & Svenskt
näringsliv
 Oberoende & icke vinstdrivande
tisdag 3 maj 16
Analytiska Avdelningen
Analyser av:
 Organiska miljögifter
 Luft, vatten, jord, slam, sediment, biota, blod & urin
 Metaller & Oorganiska ämnen
 Luft, vatten, jord, slam, sediment & biota
 Biologiska tester
 Bakterier, växter, maskar, räkor, kräftor & fisk
 Mykologiska undersökningar (Mögel)
 Byggnadsmaterial, luft & textilier mm.
tisdag 3 maj 16
Dagens föreläsning
 Läkemedlens fysiska & kemiska egenskaper
 Källor till utsläpp av läkemedel
 Läkemedlens öde i naturen
 Exempel där läkemedel orsakat problem i naturen
 Möjliga åtgärder
tisdag 3 maj 16
Läkemedel är inte en homogen grupp
tisdag 3 maj 16
Läkemedel är inte en homogen grupp
Bas
tisdag 3 maj 16
Läkemedel är inte en homogen grupp
Bas
Syra
tisdag 3 maj 16
Läkemedel är inte en homogen grupp
Bas
Fosfat
Syra
tisdag 3 maj 16
Källor till spridning av läkemedel i
Kommunalt avlopp
Reningsverk
Sjukhus avlopp
Utgående
vatten
Slam
tisdag 3 maj 16
Källor till spridning av läkemedel i
Enskilda avlopp
Kommunalt avlopp
Reningsverk
Sjukhus avlopp
Utgående
vatten
Slam
tisdag 3 maj 16
Reningsprocessen i reningsverk
 Konventionellt tre-stegsreningsverk
tisdag 3 maj 16
Reningsprocessen i reningsverk
 Konventionellt tre-stegsreningsverk
tisdag 3 maj 16
Reningsprocessen i reningsverk
 Konventionellt tre-stegsreningsverk
tisdag 3 maj 16
Reningsprocessen i reningsverk
 Konventionellt tre-stegsreningsverk
tisdag 3 maj 16
Reningsprocessen i reningsverk
 Konventionellt tre-stegsreningsverk
tisdag 3 maj 16
Enskilda avlopp som källa till utsläpp
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
Påverkan på bakterier
* Gullberg et al. 2011, PloS Pathogenes.
Uppkomst av antibiotika resistenta gener vid
miljömässigt relevanta nivåer.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
Påverkan på bakterier
* Gullberg et al. 2011, PloS Pathogenes.
Uppkomst av antibiotika resistenta gener vid
miljömässigt relevanta nivåer.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Technol.
tisdag 3 maj 16
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
Påverkan på bakterier
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
Påverkan på bakterier
* Gullberg et al. 2011, PloS Pathogenes.
tisdag 3 maj 16
Läkemedlens öde i naturen
Fortsatt biologisk nedbrytning
* Gielen et al. 2009, Chemosphere. & Kümmer 2004, J. Antimicrob. Chemother.
Semi-persistenta pga kontinuerliga utsläpp.
Återfinns i grundvatten
0.1 - 1.0 ng/liter.
Upptag i växter
* Boxall et al. 2006, J. Agric. Food Chem. & Chenxi et al. 2010, Environ. Sci. Technol.
Upptag via porvattnet.
Ämnen med Log Kow 1.8 ackumuleras bäst.
Intag via födan kan uppgå till 10% av ADI.
Upptag i levande organismer
* Martin Schlabach, Peter Haglund, Pawel Rostkowski and Christian Dye . Non-target
screening - A powerful tool for selecting environmental pollutants (M-27/2013).
Låg bioackumulering i mask.
Kenny et al 2008 Environ. Sci.
Technol.
Stort antal läkemedel har påträffats i fågel (NILU).
Påverkan på bakterier
* Gullberg et al. 2011, PloS Pathogenes.
Uppkomst av antibiotika resistenta gener vid
miljömässigt relevanta nivåer.
tisdag 3 maj 16
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
tisdag 3 maj 16
Begränsningar i dagens
toxtester
 EC50/LC50
 Definiera nya ”endpoints”.
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
tisdag 3 maj 16
Begränsningar i dagens
toxtester
 EC50/LC50
 Definiera nya ”endpoints”.
Antidepressiva
 Aggressivare & kaxigare beteenden hos
fiskar.
 Mer utsatta för faror & minskad chans att
para sig.
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
tisdag 3 maj 16
Begränsningar i dagens
toxtester
 EC50/LC50
 Definiera nya ”endpoints”.
Antidepressiva
 Aggressivare & kaxigare beteenden hos
fiskar.
 Mer utsatta för faror & minskad chans att
para sig.
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
Syntetiska hormoner
Ägg cell
 Feminisering av testikelvävnad hos
Spermie cell
fisk.
 Skev könsfördelning.
tisdag 3 maj 16
Begränsningar i dagens
toxtester
 EC50/LC50
 Definiera nya ”endpoints”.
Anti-inflammatoriska
 Gamar hårt drabbade när de åt av
kadaver från kor som behandlats med
Diclofenac.
 Svagaste länken?
Antidepressiva
 Aggressivare & kaxigare beteenden hos
fiskar.
 Mer utsatta för faror & minskad chans att
para sig.
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
Syntetiska hormoner
Ägg cell
 Feminisering av testikelvävnad hos
Spermie cell
fisk.
 Skev könsfördelning.
tisdag 3 maj 16
Anti-inflammatoriska
Begränsningar i dagens
toxtester
 Gamar hårt drabbade när de åt av
kadaver från kor som behandlats med
Diclofenac.
 Svagaste länken?
 EC50/LC50
 Definiera nya ”endpoints”.
Antidepressiva
 Aggressivare & kaxigare beteenden hos
fiskar.
 Mer utsatta för faror & minskad chans att
para sig.
Är läkemedelsrester giftiga för vår miljö?
Syntetiska hormoner
Antibiotika resistens
Ägg cell

 Feminisering av testikelvävnad hos
Spermie cell
fisk.

Skev könsfördelning.
tisdag 3 maj 16
1 av 3 saker som anses hota vår hälsa
(WHO).
 Låga halter av antibiotika i miljön kan gynna
uppkomsten av antibiotika resistenta
bakterier.
 Bakterier i jord kan bevara antibiotika
resistenta gener över tid.
Extremfallet!!!
* Joackim Larsson, Sahlgrenska, Göteborg. http://www.youtube.com/watch?v=_XclE3LeVmo
tisdag 3 maj 16
Extremfallet!!!
Hyderabad, Indien
>90 läkemedelsindustrier som tömmer sitt avfall i ett och
samma reningsverk.
Koncentrationer i mg/liter nivåer av läkemedelsrester i
recipienten.
44 kg/dag av Ciprofloxacin. Användningen i Sverige c:a 9 kg/
dag.
* Joackim Larsson, Sahlgrenska, Göteborg. http://www.youtube.com/watch?v=_XclE3LeVmo
tisdag 3 maj 16
Åtgärder för att minska spridningen av
Uppströms åtgärder
Minska utsläppen av avfall från läkemedelstillverkningen.
Rena vid källa – Sjukhus.
Miljömärkning alt. ursprungsmärkning av läkemedel.
Kampanjer – för att öka människors medvetenhet kring vikten att
återvinna läkemedel.
Minska förskrivningen av miljöfarliga läkemedel (Kloka listan eller
Fass.se)
Hälsa på recept – minska behovet av läkemedel genom ökad hälsa.
Läkemedelsgenomgångar – ökad patienthälsa & minskade utsläpp.
Uppström
s
Nedström
s
Reningsver
k
Utgående vatten
Slam
tisdag 3 maj 16
Åtgärder för att minska spridningen av
Uppströms åtgärder
Minska utsläppen av avfall från läkemedelstillverkningen.
Rena vid källa – Sjukhus.
Miljömärkning alt. ursprungsmärkning av läkemedel.
Kampanjer – för att öka människors medvetenhet kring vikten att
återvinna läkemedel.
Minska förskrivningen av miljöfarliga läkemedel (Kloka listan eller
Fass.se)
Hälsa på recept – minska behovet av läkemedel genom ökad hälsa.
Läkemedelsgenomgångar – ökad patienthälsa & minskade utsläpp.
Nedströms åtgärder
Uppström
s
Nedström
s
Reningsver
k
Utgående vatten
Slam
tisdag 3 maj 16
Nedströms
 Konventionellt tre-
Fördelar:
 Hög avskiljning av
partikulärt organiskt
material och
näringsämnen, så som
fosfor och kväve
tisdag 3 maj 16
Nedströms
 Konventionellt tre-
Fördelar:
 Hög avskiljning av
partikulärt organiskt
material och
näringsämnen, så som
fosfor och kväve
tisdag 3 maj 16
Nackdelar:
 Dålig rening av
organiska miljögifter
 Låg avskiljning av
bakterier
Membran bioreaktor MBR
tisdag 3 maj 16
Membran bioreaktor MBR
Fördelar:
 Hög avskiljning av partiklar
 Hög avskiljning av bakterier
 Ökad
vattenreningskapacitet i en
kompakt process (↑ slam)
tisdag 3 maj 16
Membran bioreaktor MBR
Fördelar:
 Hög avskiljning av partiklar
 Hög avskiljning av bakterier
 Ökad
vattenreningskapacitet i en
kompakt process (↑ slam)
tisdag 3 maj 16
Nackdelar:
 Dålig rening av
organiska miljögifter
 Ökade driftskostnader
(energikrävande)
Avancerade
Oxidativa tekniker
 Ozone, ClO2 or AOP (H2O2, TiO2 och UV)
tisdag 3 maj 16
Avancerade
Oxidativa tekniker
 Ozone, ClO2 or AOP (H2O2, TiO2 och UV)
Fördelar:
 Hög rening av organiska
miljögifter
 Hög avskiljning av bakterier
 Minskad spridning av
antibiotika resistens
tisdag 3 maj 16
Avancerade
Oxidativa tekniker
 Ozone, ClO2 or AOP (H2O2, TiO2 och UV)
Fördelar:
 Hög rening av organiska
miljögifter
 Hög avskiljning av bakterier
 Minskad spridning av
antibiotika resistens
tisdag 3 maj 16
Disadvantages:
 Ökade driftskostnader
(energikrävande)
 Uppkomst av
transformation &
nedbrytnings produkter
 Ökad toxicitet?
Avancerade
Separerande/absorberande tekniker

tisdag 3 maj 16
Aktivt kol, så som granulerat kol (GAC) eller
pulveriserat kol (PAC)
Avancerade
Separerande/absorberande tekniker

Aktivt kol, så som granulerat kol (GAC) eller
pulveriserat kol (PAC)
Fördelar:
 Hög rening av organiska
miljögifter
 Bildar inte transformations
eller nedbrytnings
produkter
 GAC är möjligt att
tisdag 3 maj 16
Avancerade
Separerande/absorberande tekniker

Aktivt kol, så som granulerat kol (GAC) eller
pulveriserat kol (PAC)
Fördelar:
 Hög rening av organiska
miljögifter
 Bildar inte transformations
eller nedbrytnings
produkter
 GAC är möjligt att
tisdag 3 maj 16
Nackdelar:
 Låg avskiljning av
bakterier
 Ökade driftskostnader
(energi och/eller material
kostnader)
PAC – MBR
• <20 mg PAC/L avloppsvatten
tisdag 3 maj 16
PAC – MBR
• <20 mg PAC/L avloppsvatten
Fördelar:
 Hög avskiljning av organiskt
material, miljögifter & kväve
 Hög avskiljning av bakterier
 Minskad spridning av
antibiotika resistens
 Bildar inte transformations
eller nedbrytnings
tisdag 3 maj 16
PAC – MBR
• <20 mg PAC/L avloppsvatten
Fördelar:
 Hög avskiljning av organiskt
material, miljögifter & kväve
 Hög avskiljning av bakterier
 Minskad spridning av
antibiotika resistens
 Bildar inte transformations
eller nedbrytnings
tisdag 3 maj 16
Nackdelar:
 Ökade material
kostnader
 Går ej att regenerera
 Ökad mängd organiska
miljögifter i slam
(svårigheter att lägga slam på
åkermark för att återföra kväve
& fosfor)
Gemensamma ansatser vid
Miljöindikatorer inom ramen för
nationella läkemedelsstrategin (NLS)
Ciprofloxacin
Losartan
Citalopram
Metoprolol
Clarithromycin
Metotrexat
Diklofenak
Naproxen
Erytromycin
Oxazepam
Estradiol
Etinylestradiol
Sulfametoxaz
ol
Flukonazol
Tramadol
Ibuprofen
Trimetroprim
Karbamazepin
Zolpidem
Ketokonazol
Levonorgestrel
*https://lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2015/miljoindikatorer-rapportNLS_2015-09-07.pdf
tisdag 3 maj 16
Tack för er uppmärksamhet
tisdag 3 maj 16