Böjning Dragkrafter och tryckkrafter

Material
Material har olika egenskaper och det är egenskaperna som
bestämmer vad materialet passar bra att användas till. Här nedan ser
du fyra olika egenskaper som beskriver hur ett material beter sig när
det utsätts för krafter, påfrestningar.
Tryckhållfasthet
En husgrund måste tåla stora
krafter. Betong har en mycket
bra tryckhållfasthet.
Om du tänker efter ser man
aldrig höghus byggda i trä. Hur
gjorde man förr i tiden?
Betong är en blandning av
bergmaterial, cement och vatten.
Draghållfasthet
En bogserlina behöver bra
draghållfasthet.
Hårdhet
När är det viktigt med
draghållfasthet?
Beskriver hur reptålig ytan på
ett material är. En stekpanna
med teflon är känslig för
hårdare material, då blir den
repig.
Diamant är det hårdaste
materialet och kan repa alla
material inklusive sig själv.
Man slipar diamanter med
diamanter.
Elasticitet
Ett elastiskt föremål får tillbaka
sin form när påfrestningen
upphör, t ex en gummisnodd.
Den blir längre när du drar i den
men när du släpper får den
tillbaka sin form, jämför med
t ex modellera. Den är inte
elastisk och får inte tillbaka sin
form när du släpper.
När material värms upp eller kyls ner så kan deras egenskaper ändras.
Plexiglas går att böja vid 150 grader, en studsboll blir spröd som glas
vid -200 grader.
När man vill att ett föremål ska brista/gå sönder på ett visst ställe kan
man repa det först. Så arbetar t ex glasmästare och kakelsättare, de
rispar glaset/kakelplattan med en diamantkniv där de vill att de ska
brista.
Böjning
Dragkrafter och tryckkrafter
En stång eller balk som böjs utsätts för både dragkraft och tryckkraft.
dragkraft
tryckkraft
Balkformer
För att en balk ska bli stadig och
svår att böja kan man ändra
formen där den utsätts för
påfrestningar. Den blir då lätt
men ändå stabil. Här kan du se
en I-balk. Det finns också andra
typer av balkar som C-balk, Ubalk L-balk och T-balk.
Ett rör är svårt att böja åt alla
håll och är lättare än en
kompakt stång. Det är en form
av O-balk.
Man kan göra ett tunt material stadigare genom att göra en kantbalk.
Det kan du se på plastmuggar, hinkar och bakplåtar mm
Korrugering
Hustak kan vara täckta av stor
plåt eller plast skivor. För att de
ska bli stadiga böjer man
materialet så att det blir vågigt,
det kallas korrugering. Det
påminner om flera U-balkar
bredvid varandra.
Armering
Eftersom betong har bra
tryckhållfasthet men lätt bryts
om den utsätts för dragkrafter
kan man förstärka den med
järnstänger, armeringsjärn. Det
kan man se vid husbyggen, se
bilden.
Skal och ramar
När man bygger flygplan vill man att de ska bli både starka och lätta.
Det gäller också andra föremål som bilar, hus, apparater mm. Tunga
saker kräver mer material, blir dyrare, kräver mer bränsle och blir
svårare att använda.
Man kan bygga en ramkonstruktion eller en skalkonstruktion. Ett runt
skal är starkare än ett kantigt. Det är inte lätt att trycka sönder ett ägg!
En del föremål har både skal och ramkonstruktion, t ex båtar och bilar
ramkonstruktion
skalkonstruktion
ram- och skalkonstruktion
Fackverk
En triangelform är stadigare än en kvadratisk form. Jämför!
Genom att sätta ihop flera trianglar kan man bygga stora, lätta och
stabila konstruktioner, det kallas fackverk. Lyftkranar, broar och stora
master är ofta byggda med fackverk. Eiffeltornet är en av världens
mest kända byggnader och är konstruerat med fackverk. Gustave
Eiffel var brobyggare i grunden och tornet blev färdigt 1889.
Broar Du kan ofta se på en bro hur man gjort för att få den att hålla.
Här nedan ser du tre typiska konstruktioner.
Balkbro
En balkbro vilar på brofästen. Den enklaste modellen är en vanlig
spång, det vill säga en bräda över ett dike. Det är störst påfrestning
närmast brofästen och där är bron oftast förstärkt.
Bågbro
En bågbro hålls uppe av bågar. Vägbanan kan gå ovanför bågen eller
under bågen.
Hängbro
En hängbro hålls upp av kablar eller linor som är spända mellan
landfästen. De pelare som håller upp linorna kallas pyloner.
”De enkla maskinerna”
Konstruktioner som på olika sätt används för att vinna kraft.
Användes mycket för då man skulle bygga hus och monument men
används än idag i många maskiner och vardagsföremål!
Det lutande planet
Ju längre det lutande planet är desto mindre brant lutar det och det blir
lättare att flytta ett föremål uppåt.
Kilen
En variant av det lutande planet för att spräcka saker
Skruven
Om gängorna sitter tätt behöver du använda mindre kraft att skruva
men måste skruva fler varv.
”De enkla maskinerna” forts.
Hävstången
Ger större kraft ju längre den är. Handtag och skaft är exempel på
hävstänger.
Hjulet
Om man sätter samman olika stora hjul kan man använda kraften i
kanten av de stora hjulen i tex cykelväxlar eller växellådor
Block och talja
Används när man ska lyfta något eller spänna segel. Ju fler varv ett
rep är snurrat desto lättare att lyfta något.