Inför minimilön (2006) - Rättvisepartiet Socialisterna

advertisement
Ingen ska tjäna under 17 000 i månaden
Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna
– mandat för oss betyder ett bakslag för nedskärningspolitikerna
I Haninge tjänar 344 av de fast anställda inom kommunen mindre än
17 000 i månaden.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för minimilön på 17 000, en rejäl
lönetrappa och en slutlön på minst
22 000.
– 17 000-kravet är viktigt av flera anledningar, säger Katja Raetz, undersköterska
och kandidat för RS i Haninge. Det är hög
tid att vårdyrket värderas som det fysiskt
och psykiskt krävande arbete det är – också
i lönekuvertet. Men framförallt ska alla ha en
lön som går att leva på.
Idag kan anställda inom vård och omsorg
jobba upp till 30 år utan att nå över 18 000
kronor i månadslön. RS kräver därför en automatisk lönetrappa till 22 000 kronor.
När Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter i Umeå krävt
17 000 i minimilön och att kommunalanställda och andra ska garanteras en slutlön på
22 000, har inget annat parti stött förslaget.
Därför måste de anställda själva ta strid för
sina löner, vilket visar behovet av kämpande fackföreningar och arbetarpartier.
Ett kommunfullmäktige där Rättvisepartiet Socialisterna finns representerat är ett
fullmäktige med ledamöter som aldrig röstar för nedskärningar, som själva lever på
arbetarlön och som alltid stöder de kommunanställdas och andra arbetares kampfrågor.
Vad tjänar politikerna?
Pelle Svensson, socialdemokratisk kommunpolitiker i Haninge.......68 000 kr/mån
Robert Noord, skolpolitiker för socialdemokraterna i Haninge.......53 500 kr/mån
Ulf Lindberg, folkpartist i Haninge, och
näringspolitisk chef inom arbetsgivarorganisation Almega..........81 000 kr/mån
Samtidigt har Haninge kommun 344 anställda som tjänar under 17 000 kr/mån
RS kandidater lever på arbetarlön
Manifestation mot rasism
och nazistvåld
Tre rasistpartier ställer upp i valet i
Haninge. De utgör ett hot mot alla som
inte håller med dem. De har också direkta kopplingar till våldsamma nazistgrupper. De är alla nedskärarpartier som försöker splittra den kamp som behövs för
att rusta upp vård och skola.
Rättvisepartiet Socialisterna står för
gemensam kamp för jobb och bostäder
– mot rasism och diskriminering. Vi står
för att rätten till asyl ska återinföras. José
Collazos (bilden), kandidat för RS, talar
på demon.
Poseidons torg • Onsdag 13 sept • 16.00
Mattias Bernhardsson (rs) diskuterar med tränaren Rodrigo Diaz,
Brandbergens IF.
Fotbollsplan behövs
Brandbergens IF har förlorat sin fotbollsplan. Byggbolaget Akelius
har ställt baracker på planen under ombyggnaden av
Klockarbergsskolan. Brandbergens IF bedriver en omfattande ungdomsverksamhet och A-laget har i år avancerat till division 6.
Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Brandbergen ska ha en bra
plan och Brandbergens IF en föreningslokal.
Valet den 17 september
Rösta på
RÄTTVISEPARTIET
SOCIALISTERNA
– Vi som bekämpade skollunchavgifterna
www.socialisterna.org
Hotet från alliansen – vad är alternativet?
Den borgerliga alliansen hotar med sämre sjuklön, sänkt a-kassa och att försämra arbetsrätten för att tvinga
fram lägre löner. Men hur kan detta hot avvärjas? Rättvisepartiet Socialisterna menar att en röst på Perssons
block (s, v och mp) tyvärr inte är något skydd mot att alliansens politik ändå genomförs.
Detta av två skäl:
1) Även socialdemokraterna utformar
sin politik efter påtryckningar från
börsbolagen, EU och den s k ”marknaden” – resultatet är fortsatt högerpolitik.
2) Persson själv säger han är beredd
att styra med ett eller flera allianspartier efter valet om så behövs. Sossarna
samregerar med borgarna i en fjärdedel av Sveriges kommuner redan idag
– med samma borgerliga politik. Så
är förstås fallet i Haninge där Perssons
parti styr tillsammans med folkpartiet.
Ett slående exempel på vad detta innebär för barnfamiljer, ungdomar och
lågavlönade var beslutet att genomföra skollunchavgifter på
500 kronor per elev och termin
2004-05. Vilka partier stod bakom detta beslut? Svaret är socialdemokraterna, folkpartiet
och moderaterna. Och vilka
partier tog strid mot lunchavgifterna, med stöd av föräldrarna
och skolungdomar? Bara
Rättvisepartiet Socialisterna.
Skollunchavgifterna stoppades av kamp 2005.
Nytt arbetarparti
Det finns idag ett skriande behov av
ett nytt arbetarparti. Med drygt 1 000
röster kommer RS att ta oss in i kommunfullmäktige i Haninge. Det kom-
mer att ge ett starkt stöd till protesterna mot orättvisorna lokalt samt stärka kampen för ett nytt landsomfattande arbetarparti med ledande företrädare på arbetarlön.
Vårt parti – ”folkets spioner i kommunfullmäktige”
Folkpartiet är i djup kris efter spioneriet på socialdemokraterna. Men i Haninge styr (fp) och (s) tillsammans.
Politiskt har ”blocken” samsyn i de flesta frågor. Perssons socialdemokrater – med stöd av miljöpartiet och
vänsterpartiet – står idag för borgerlig politik, privatiseringar och anpassning till EU och USA, säger Lina
Thörnblom (bilden), andra namn för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
”Skillnaderna är väldigt små i det svenska politiska livet ... ibland fejkar man nästan motsättningar,” säger t ex Stig Henriksson, vänsterpartiets kommunalråd i Fagersta som genomför
enorma nedskärningar tillsammans med moderaterna.
I Stockholm gör hans partikamrat Margareta
Olofsson, som är vänsterpartiets socialborgarråd,
det häpnadsväckande uttalandet att ”det är ingen stor sak om verksamheten utförs i privat eller kommunal regi” (ur Dagens Nyheter, 5 september 2006).
I samma artikel avslöjar DN att ”Privatiseringar
av skola och vård har ökat under socialdemokraternas ledning i Stockholm”.
Alla dessa partier är eniga om att de inte vill
ha våra företrädare – som lever på vanlig arbetarlön – med i kommun- och landstingsfullmäktige. Anledningen är den kamp vi driver mot nedskärningspolitiken.
Det behövs ett NYTT alternativ. Luleåtidningen
NSD påpekar att Rättvisepartiet Socialisterna ”är
folkets spioner i kommunfullmäktige”.
Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna – för ett nytt kämpande arbetarparti
H Låglönerevolt – ingen ska tjäna under 17 000, lönetrappa till 22 000
H Stoppa nedskärningarna – 600 nya jobb i barnormsorgen och skolan i Haninge
H Kamp mot kvinnoförtryck, rasism och diskriminering
H Kamp mot kapitalismen – lokalt och globalt – och för demokratisk socialism
o Jag vill gå med i RS o Jag vill prenumerera på partiets veckotidning Offensiv
o Jag vill gå med i RS o Jag vill prenumerera på partiets veckotidning Offensiv
NAMN:______________________________________________
ADRESS:____________________________________________
POSTADRESS:__________________TELEFON:_____________
PORTO
Download