Mattelek FlexONLINE
Tips! Klicka på önskad rubrik
Systemkrav – minimikrav
2
Inloggning
3
Inloggad som lärare: Tränarmeny
4
Inloggad som elev: Elevmeny
5
Skapa ny elevprofil
6
Inställningsmeny
7
Spelmeny
8
Pröva på övningar
9
Resultat
10
Dagens resultat
11
Klicka här för att öppna en snabbguide
för att komma igång.
www.flexprogram.org
Systemkrav – minimikrav
För att träna så behöver du en dator (PC eller MAC) eller läsplatta (t.ex. iPad, Android) med internetuppkoppling. Vi
rekommenderar att du använder Chrome som webbläsare för PC och Android. För iPad och MAC rekommenderas Safari. Träningen
ska ske med iPaden (läsplattan) i liggande läge. OBS! Kontrollera därför att riktningslåset (knappen på ena långsidan på iPad) inte är
låst i stående läge. För PC och Mac krävs minst följande hård- och mjukvara:
Windows (PC)
CPU: Intel Pentium 4 2.33 GHz (eller bättre)
RAM: Minst 256MB
GPU: Minst 128MB grafikminne
Mac
CPU: Intel Core™ Duo 1.33GHz (eller bättre)
RAM: Minst 256MB
GPU: Minst 128MB grafikminne
Teknisk och pedagogisk support: www.mv-nordic.com/se/support
2
Inloggning
För att logga in gå till https://www.flexprogram.net/mv. Om du inte redan har loggat in med MV-ID i något annat program i
webbläsaren, följ instruktionerna nedan. För support och information, kontakta lokal IT-administratör eller MV-Nordic support på
[email protected] eller 040-680 25 88. Se öppettider och mer information genom att klicka här.
1. Klicka på MV-login
2. Välj land och sök upp och
välj din skola. Klicka på
fortsätt.
4. Välj program genom att klicka på en av bilderna.
3
3. Ange ditt användarnamn
och lösenord. Klicka logga
in.
Inloggad som lärare: Tränarmeny
I tränarmenyn kan du göra följande:
Ta bort markerad elev. Bekräfta genom att
klicka på den gröna playknappen.
Logga ut elev. OBS! Pågående träning kommer ej sparas.
Hjälp. Öppna manualen (denna PDF).
Gå till inställningsmenyn. Se ”inställningsmenyn” för mer
information.
Prova på övningar. Se ”pröva på” nedan,
för mer information.
Gå tillbaka till val av program.
Gå till resultat. Se avsnittet ”resultat” för
mer information.
4
Inloggad som elev: Elevmeny
I elevmenyn kan du göra följande:
Gå till resultat. Se avsnittet ”resultat” för
mer information.
Gå tillbaka till val av program.
Logga ut elev. OBS! Pågående träning
kommer ej sparas.
Logga in med vald elev. Du kommer då till spelmenyn. Se
”spelmenyn” för mer information.
Gå till inställningsmenyn. Se
”inställningsmenyn” för mer information.
5
Skapa ny elevprofil
1. Första gången en elev väljer ett träningsprogram ser
elevmenyn annorlunda ut.
De val som finns är att lägga till elev genom att klicka på
plustecknet eller gå tillbaka till val av program med den
röda knappen.
2. När en elevprofil skapas anges kön, ålder och eleven kan
välja en maskot.
För de yngre barnen kan du välja ”Saga”. När Saga är valt har
eleven som uppgift att hjälpa en utomjording att ta sig hem.
Utifrån elevens ålder är ett rekommenderat program förvalt.
Om du vill välja ett annat träningsprogram klickar du där
träningsprogrammets namn står och väljer ett program från
listan. Programmen med 5 veckor rekommenderas när en elev
tränar för första gången. Klicka på playknappen
för att
spara elevprofilen.
6
Inställningsmeny
Här gör du val för den enskilda elevprofilen. Bock = Ja, Tom ruta = nej. Bekräfta ändringar genom att klicka på den gröna playknappen,
gå tillbaka utan att spara ändringar genom att klicka på den röda cirkeln. För att återställa till grundinställningar klicka på
återställknappen
.
7
Spelmeny
För att starta träningen klicka på maskoten. När eleven har tränat sista övningen så klicka på skattkistan/flaggan för att se dagens
resultat/avsluta. Dagens resultat förklaras i ett separat avsnitt. Om du behöver ta paus från träningen så klicka på den röda
knappen för att logga ut.
8
Pröva på övningar
Från tränarmenyn kan du välja att prova på de olika övningarna för att få en snabb överblick över hur de ser ut. Klicka på
för att
komma till ”pröva på”. Du bläddrar mellan olika moduler med de gröna pilarna. Klicka på en av de fyra bilderna ovantill för att komma
till respektive övning.
9
Resultat
I resultat kan du göra följande saker:
Tillbaka till
tränarmenyn
Läs hjälpfil
(denna fil)
Pröva
på
Skriva
ut
Växla typ av diagram (stapel
eller linje)
I resultatdelen ser du vilka moduler som används i träningsprogrammet och kan också välja om du vill att genomsnitt ska visas eller
en modul i taget. Det övre diagrammet visar träningspoäng. Det nedre visar max nivå. För att se resultat i en enskild modul klickar
du på den modulens symbol. Träningspoäng beräknas genom antalet korrekta svar. Varje korrekt klick ger lika många träningspoäng
som den nivå eleven spelar på. Max nivå är den maximala svårighetsgrad där eleven har svarat korrekt.
10
Dagens resultat
I dagens resultat kan eleven själv följa sin utveckling. Här kan man välja mellan att se utveckling på en enskild modul, dagens
största förbättring, eller genomsnittlig utveckling. Tre värden visas, start som är första dagens resultat, igår och idag. Bläddra
genom att klicka på de gröna pilarna.
11
Programidé och utformning:
Erik Truedsson, psykolog
Utformning:
Stefan Strohmayer, psykolog
Pedagogisk utformning:
Ann Truedsson, specialpedagog
Grafik:
Kristina Grundström, illustratör
Design och utveckling:
Richard Hultgren, programutvecklare
Röster:
Anneli Heed och Ralf Gyllenhammar
www.flexprogram.org
12