Hjälp-På-Väg - Björkmans Bil

Detta är ett visningsexemplar endast för www.bjorkmansbil.se
Värdebevis
Hjälp-På-Väg
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg
Fullständiga villkor
1. Om Björkmans Bil Hjälp-På-Väg
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg ger dig rätt till hjälp vid driftstopp
orsakat av:
•
•
•
•
•
Olycka
Tekniskt fel
Feltankning
Punktering
Förlust/inlåsning av startnyckel
Tjänsten gäller enbart i Sverige och är begränsad till maximalt
två skadetillfällen per fordon och år. Ersättningen för bärgning och eventuell övernattning på hotell och/eller hemresa
med hyrbil, tåg eller buss är maximerad till 5.000 kr inklusive
moms per skadetillfälle, för bilar äldre än 5 år är maximalbeloppet 2.500kr. Kontakta din Björkmans Bil-verkstad så fort
det är möjligt för att få ersättning för dina utlägg.
2. Begäran om hjälp
Görs på telefonnummer 021-815080. Det är vårt direktnummer till Assistancekåren. Var beredd på att uppge bilens registreringsnummer, felorsak samt var fordonet befinner sig
när du begär hjälp.
3. Bärgning
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg är din trygghet när du blir stillastående på vägen. Hjälp-På-Väg fungerar som en assistans och är vårt sätt att tacka dig
för att du servar din bil hos oss. Detta får du kostnadsfritt när vi servat din
bil och den gäller till nästa servicetillfälle, dock max 1 år. Med Hjälp-På-Väg
får du hjälp på vägen vid driftsstopp.
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg ger rätt till
hjälp vid driftstopp orsakat av olycka,
tekniskt fel, feltankning, punktering och
förlust eller inlåsning av startnyckel.
Enda villkoret är att bilen följer biltillverkarens serviceplan och att anmärkningar som påpekats i samband med
servicetillfället är åtgärdade.
Om du behöver hjälp - gör så här:
• Ring 021-81 50 80 som är Björkmans
Bil:s nummer till Assistancekåren.
• Var beredd att uppge bilens registreringsnummer, felorsak, samt var bilen
befinner sig.
• Uppvisa ditt värdebevis för bärgaren
så skickas fakturan direkt till Björkmans Bil.
• Behöver du ytterligare hjälp, ta kontakt med din närmaste Björkmans
Bil-anläggning, antingen direkt eller
nästkommande arbetsdag.
Behöver bilen bärgas så ska den i första hand tas till en auktoriserad verkstad och i andra hand till annan lämplig verkstad (tex. Meca) som kan reparera skadan. Björkmans Bil betalar kostnaden för bärgningen upp till maxbeloppet under
förutsättning att kunden kan uppvisa giltigt värdebevis till
bärgningsföretaget.
4. Hotell och hemresa
Vid driftstopp där fordonet inte kan repareras inom rimlig tid
kan övernattning på hotell och/eller hemresa med hyrbil, tåg
eller buss ske istället. Under ordinarie öppettider bör du alltid ringa din Björkmans Bil-anläggning för överenskommelse
om lämpligt sätt.
5. Leverantörsgaranti eller försäkringsärende
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg gäller inte för skada som täcks av
försäkring, leverantör eller annans ansvar enligt garanti, lag
eller liknande åtagande.
6. PUL
Björkmans Bil behandlar kunduppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Kunden medger att Björkmans Bil får
tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god
kund- och registervård. Uppgifterna kan även komma att användas för annan marknadsinformation, postalt, digitalt eller
via telefon från Björkmans Bil eller dess nära samarbetspartners. Kund kan närhelst begära att vi ändrar felaktiga uppgifter eller spärrar från framtida kommunikation . En eventuell
begäran om spärrning skickas via mail till info@bjorkmansbil.
se eller via telefon 021-81 50 00.
7. Björkmans Bil Hjälp-På-Väg ersätter inte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fordon som används för korttidsuthyrning, taxiverksamhet, tjänsteutövning, i tävlingsverksamhet eller som
träningsfordon för sådan verksamhet.
Fordon som är militärregistrerade.
Fordon äldre än 10 år eller max 25.000mil, vad som
infaller först.
Fordon som framförts utanför allmän väg (terräng)
Fordon som är belagt med körförbud.
Om fordonets förare saknar giltigt körkort.
Om fordonets förare är påverkad av alkohol eller annat
berusningsmedel vid skadetillfället.
Kostnader för följdskador som till exempel reparationer eller reservdelar.
Resor utomlands, utan att ha kontaktat Björkmans Bil.
För att vi ska kunna hjälpa dig när du reser utanför Sveriges gränser måste du kontakta din närmaste Björkmans Bil-anläggning för mer information
Hjälp-På-Väg
021 - 81 50 80
www.bjorkmansbil.se
Dubbelkolla att kortet är ifyllt
samt stämplat på baksidan.
Tryck ut kortet och förvara
det på lämpligt ställe. Kortet
skall visas upp vid eventuell
olycka, driftstopp med mera.
Björkmans Bil Hjälp-På-Väg
Björkmans Bil grundades 1965 och är en av de äldsta och största familjeägda
bilföretagen i Bergslagen. Vi finns idag på sju orter i Västmanland och Dalarna.
Totalt representerar och säljer Björkmans Bil 7 olika varumärken samt ytterligare
fem märken som vi är auktoriserad verkstad för. Alla våra orter är också auktoriserad Meca-verkstad.
Med över 50 år i branchen har vi kompetensen och framförallt bredden för att
hand om alla våra kunders krav oavsett om det gäller person- eller transportbil,
ny eller begagnad. Självklart även service, reparationer eller bara allmänt underhåll av din befintliga bil.
Vi finns på följande orter:
Avesta
Borlänge
Falun
Hedemora
Ludvika
Sala
Västerås
Bergsnäsgatan 5
Bygatan 37
Matsarvsvägen 16
Kraftgatan 13
Nils Nils gata 3
Fridhemsgatan 33
Strömledningsgatan 5
0226 - 520 05
0243 - 21 34 00
023 - 934 00
0225 - 120 55
0240 - 136 55
0224 - 190 00
021 - 81 50 00
N
O
I
RS
Reg.nr:
E
V
BB
Giltigt t.o.m:
WE
Stämpel
Värdebevis