Konsultremiss för utskrift ( 34 kB)

advertisement
Konsultremiss att användas vid driftstopp
Avsändare:
Patientens personnr:
Patientens namn:
Patients adress:
Mottagare:
Patientens tfnnr:
När Melior åter är i bruk dokumentera remissen i Melior alternativt kopiera och skicka ett ex för scanning till Comprima.
Om remissen skickas till scanning skrivs datum in i Melior i Administrativ anteckning för när remiss utfärdades och till vilken
mottagare den är skickad + att kopia är skickad för scanning.
Önskad undersökning:
Frågeställning/ anamnes:
Akut undersökning:
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards