SIL-tjänster i Melior 217

advertisement
Nytt i Melior - Filtrering av vårdkontakter
• Förvalt visas vårdkontakter på enheter
under närmaste inloggade nod.
• Fria aktiviteter visas alltid
• Ett rött plustecken indikerar att det
finns vårdkonakter på andra enheter.
• Genom att klicka på plustecknet kan
ett annat urval göras.
• Spärrad information (vårdkontakter,
enheter, aktiviteter) visas aldrig, syns
under den röda i-knappen.
Nytt i Melior - Filtrering av vårdkontakter
• Förvalt visas i trädet speglas från
journalmappen
• Fria aktiviteter visas alltid
• Genom att klicka på plustecknet kan
ett annat urval göras
• Det nya urvalet återspeglas sedan på
journalmappen
• Vårdkontakter där användaren inte
har behörighet är utgråade
• Spärrad information (vårdkontakter,
enheter, aktiviteter) visas aldrig, syns
under den röda i-knappen
Nytt i Melior - Filtrering av vårdkontakter
• All förändring av användarens
förvalda filtrering loggas.
• Loggningen startar när användaren
väljer plustecknet.
• Även byte av vårdenhet utan patient
loggas.
• Loggningen finns i Syslog.
Nytt i Melior - Undantag från signeringskrav
•Aktiviteter länkas till term 30501, Undantag Signeringskrav
•Det går att undanta aktiviteter från signeringskorg i dokumentationsmodulen,
korr/intygsmodulen samt scanningmodulen
Nytt i Melior - Undantag från signeringskrav
• Ett meddelande “text längst ner” att aktiviteten är
undatagen ges när den skapas
•Ingen blå sidomarkering visas
•Det blir inte någon post i signeringskorgen
SIL’s tjänster
•SIL-tjänster i Melior 217
•Varuregister (VARA)
•Interaktioner – Sfinx
•Rekommenderade läkemedel
•Licensläkemedel/Nya produkttyper
•Antirekommendationer för äldre Nytt i Melior 217
•Graviditet Nytt i Melior 217
•Amning Nytt i Melior 217
SIL’s tjänst Nya produkttypsgrupper
•Godkända läkemedel
•Icke godkända läkemedel = Extempore och Licens. Här finns de generella licens
och extempore läkemedlen.
•Efter att icke godkända läkemedel satts in så markeras aktuell rad i
Ordinationsöversikten, före läkemedelsnamnet, med en gul kvadrat med bokstaven
L eller E på (beroende på om det är ett licensläkemedel eller ett APL-läkemedel).
Icke godkända läkemedel
•
•
•
Manuellt tillägg av läkemedelsöverkänslighet är nu möjligt
Om ett läkemedel från icke godkända ingår i ordinationsmall visas det vid
insättning av mallen
Visas i rapporterna Medicinlista och Arkivlista
Läkemedelsnamn
Läkemedelsnamn icke
godkända
SIL’s tjänst Antirekommenderade för äldre
•
Varning visas i Läkemedelskontrollen (Aktuella ordinationer) för
antirekommenderade läkemedel för äldre (>75 år). För närvarande
visas ingen varning vid insättning.
SIL’s tjänst Graviditet o Amning
•
•
•
När man har sökt fram och markerat ett läkemedel så visas ikoner med
automatik för Graviditetsvarning och Amningsvarning på kvinnor mellan 13
och 55 år.
Varning visas även i Läkemedelskontrollen (Aktuella ordinationer).
Ingår inte I konfliktdialogen
• Tooltip vid
ikon visar en
fast text om
varningsnivå
• Klick länkar
till FASSinfo
samt
janusinfo
Läkemedel som byter administrationssätt i SIL behåller tidigare adm.sätt i
generella ordinationer
•
Då ett läkemedels beredningsform har blivit förändrad I VARA kan det uppstå
problem om detta läkemedel finns som en generell ordination.
•
Byte av beredningsformsgrupp påverkar I sin tur administrationssätt I Melior.
•
Skall finnas ett varningsmeddelande att det inte är möjligt att sätta in ett
läkemedel som bytt administrationssättsgrupp.
Inaktiva ordinationer i Ordinationsöversikten
•
•
•
•
Om patienten har läkemedelsordinationer som inte är nedhämtade
till aktuell vårdkontakt så visas dessa som inaktiva (”gråa”) rader
längst ned i Ordinationsöversikten
De inaktiva ordinationerna påverkas inte vid “hantering” av
ordinarie ordinationer
Vid högerklick av inaktiv ordination visas två val, Aktivera
utdelningar på vårdkontakt och O (Utsättning)
Vid aktivering sker kontroll mot ordinarie konflikter och
konfliktdialogrutan visas i förekommande fall
Sorteringsordning vid preparatsökning
Sorteringsordning vid preparatsökning i Ordinationsöversikten:
• D/A markerade läkemedel överst (om dosdisp eller automat används)
• I övrigt sorteras på läkemedelsnamn och styrka (Det är samma
sortering som i Pascal)
• Ingen hänsyn tas till R markering
Sorteringsordning vid preparatsökning i Aktuella ordinationer:
• Läkemedelsnamn och styrka (Det är samma sortering som i
Pascal)
• Ingen hänsyn tas till D/A eller R markering
Breddat fält för läkemedelsnamn i Ordinationsöversikten
Ej expanderat
Expanderat
Förpackningsinformation vid skapande av recept
SIL-texten visas nu som förpackningstext i receptdelen, tidigare
visades exempelvis inte all text för dialysvätska Physioneal 40
Glucose
Öppna receptdel från Ordinationsöversikten
Det är möjligt att komma till receptdelen även om det inte finns någon ordination att
förskriva recept på.
Användaren kommer till fliken recept, finns tidigare recept är det översta i listan
markerat.
Recept på makulerat läkemedel
Receptfliken öppnas ej, och en varningsdialog visas, vid försök till förskrivning av
makulerat läkemedel. Gäller både Ordinationsöversikten och Aktuella ordinationer.
Nytt flöde i Recept
• Möjligt att aktivera olika menyval
då det finns utkast.
• Receptflöde (har gjorts mycket
justeringar i receptflödet här visas ett
urval)
• Tagit bort ”mellansteget” då ej
sparade recept visades ovanför
receptdetaljer. Nu visas de som
utkast direkt i listan.
• Möjligt att gå till ordinationsflik då det finns utkast.
• De ordinationer som är aktuella för
receptförskrivning visas under rubrik
”Utkast recept”.
• Möjligt att växla rad bland de ej sparade recepten.
Receptdetaljer har rätt fokus.
• Möjlighet att ta bort markerad rad av receptutkast
• Knappen “Begr” är flyttad
• Schema, t ex dagligen, visas inte på
vb-ordinationer
• Kontrollfråga visas om användaren
redigerat i receptdetaljer och avbryter
Aktuella ordinationer
• Förmånsfältet har fått en rubrik
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards