Kalendarium för Stockholmskretsen hösten 2012

Kalendarium för Stockholmskretsen hösten 2012
Lördag den 8 september 8 kl 15.00 Skulpturvandring med Elisabet
Ekstrand
Vi bekantar oss med 25 skulpturer mellan Medborgarplatsen och Slussen. Samling vid
medborgarhusets trappa på Medborgarplatsen. Tid ca 1,5 timma.
Ingen förhandsanmälan, ingen kostnad. Inställt vid regn.
Onsdag den 12 september kl 8.30. Frukost för fred: Dödsorsak: kvinna.
Olga Persson berättar om ett projekt där några kvinnliga journalister rest världen runt för
att dokumentera våld mot kvinnor som inte gjort sig skyldiga till något annat än att de
råkar vara kvinnor. Ni kan läsa mer om projektet på deras hemsida.
http://www.causeofdeathwoman.com/. Frukost serveras utan kostnad kl 8.00-8.30.
Norrtullsgatan 45. Anmäl om du kommer till Åsa Murray [email protected]
tel: 12 07 64 64 (dagtid) 650 75 49 (hem).
Tisdag den 25 september kl 8.30-9.30 Frukost för fred: Rapport från FN-mötet om Arms
Trade Treaty (ATT-mötet) i FN, där man ska försöka att komma överens om restriktioner
för vapenhandeln. Sofia Tuvestad från IKFF som var med i FN kommer och berättar om
detta viktiga möte och vilka hinder och möjligheter som finns till ett nytt avtal. Lokalen
Norrtullsgatan 45. Skicka ett mail eller ring om du tänker komma till Åsa Murray
[email protected] tel: 12 07 64 64 (dagtid).
Torsdag 11 oktober kl 18.00. Kubakrisen 50 år – kärnvapenhotet då och nu
Medverkande: Jan Prawitz, rådgivare vid svenska nedrustningsdelegationen, Henrik
Salander, tidigare ambassadör och FN-förhandlare för nedrustningsfrågor,
generalsekreterare i Blixkommissionen, Thomas Gustafsson, författare och Leonore Wide,
ordförande i Nätverket för kärnvapennedrustning. Kubakrisen som avsåg transporter av
sovjetiska kärnvapenmissiler till Kuba pågick sedan de upptäckts av USAs försvarsmakt
13 dagar mellan 14 och 26 oktober 1962. Sovjetunionen valde till slut att återvända hem
med missilerna. Aldrig har världen stått lika nära ett kärnvapenkrig. Händelsen satte fart
på internationella nedrustningsförhandlingarna, och året efter undertecknades det partiella
provstoppsavtalet. Arrangör är ABF i samarbete med Nätverket för kärnvapennedrustning.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.
Torsdag den 25 oktober kl 18.00 Ellen Key (1849-1926) ”en intellektuell europé”
Elisabet Ekstrand talar om Ellen Key, med utgångspunkt från Ronny Ambjörnssons
nyutkomna omfattande biografi om Ellen Key. Kaffe, te och smörgås serveras. Lokalen
Norrtullsgatan 45. Skicka ett mail eller ring om du tänker komma till Åsa Murray
[email protected] tel: 12 07 64 64 (dagtid) 650 75 49 (hem).
Onsdag den 7 november kl 18.00. Att vara barn i Karelen under kriget.
Irja Hovi berättar om hur det var att vara barn i Karelen under andra världskriget.
Erfarenheter som vi kan lära oss av med anledning av de krig och inbördeskrig som
pågår. Kaffe, te och smörgås serveras. Lokalen Norrtullsgatan 45. Skicka ett mail eller
ring om du tänker komma till Åsa Murray [email protected] tel: 12 07 64 64
(dagtid) 650 75 49 (hem).
Onsdag den 28 november kl 18.00. Islam och demokrati enligt kvinnorättsaktivister i
Jordanien.
Sofia Hedman berättar om sin masteruppsats som bygger på intervjuer med 8 betydande
kvinnorättsaktivister som hon genomfört i Jordanien. Kaffe, te och smörgås serveras.
Lokalen Norrtullsgatan 45. Skicka ett mail eller ring om du tänker komma till Åsa Murray
[email protected] tel: 12 07 64 64 (dagtid) 650 75 49 (hem).
Lördag den 15 december kl 14.00. Traditionellt adventskaffe med hembakade
lussekatter.
Skicka ett mail eller ring om du tänker komma till Åsa Murray [email protected]
tel: 12 07 64 64 (dagtid) 650 75 49 (hem).