Har du en idé som förändrar samhället?

advertisement
Har du en idé som förändrar
samhället?
Tillväxt inom socialt företagande bidrar till ett hållbart samhälle för alla.
Social Business Board – är en crossover mellan företagsfrämjare och social
företagsrepresentant. Professionella rådgivare som kan ge dig råd och stöd.
Behöver du hjälp att utveckla en idé som löser ett angeläget socialt problem/
utmaning? Tillsammans kan vi göra verklighet av din vision om att bidra till ett
bättre samhälle.
Oavsett om du redan har en etablerad verksamhet eller precis har fått en idé
är du välkommen ansöka om att träffa Social Business Board. Vi söker dig med
en idé som riktar sig mot en aktuell samhällsutmaning.
1. Skicka in din ansökan senast den 12 april och svara på våra frågor.
a) Vilket socialt/samhällsnyttigt behov/problem avser din/er idé att lösa?
b) Kort presentation av dig/er som står bakom idén och din/era styrkor för
genomförandet.
c) Hur ska den genomföras?
d) Varifrån kommer intäkterna på kort och lång sikt?
e) Vad behöver du/ni hjälp med?
Omfång på textinnehåll: max en A4.
För mer information och inskick av ansökan kontakta Caroline Nyström,
070-600 13 96, caroline.nyströ[email protected]
2. Vi tar kontakt med dig/er om er idé blir antagen till boarden eller
inte, då vi har begränsat antal platser.
3. Om du/ni blir antagen får du/ni presentera en pitch på 5–10 minuter.
Boarden ger sedan feedback på idén.
Datum och tid för boarden Torsdag 21 april, kl 14.00–17.00
Plats Sliperiet, Konstnärligt campus, Umeå
Sista ansökningsdag 12 april. Besked om antagning 18 april.
Varmt välkomna med er ansökan!
Sociala företag
S T Ö D S T R U K T U R
Umeå och Vännäs kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen och
Samordningsförbundet Umeåregionen.
Download