Program under PSYKEVECKAN, vecka 45 2016 (7-13 november) Årets tema: ”Trygg i förändring”
Veckodag/tid
Lokal
Tema
Måndag 7 nov
18.00-18.15
18.15 -18.30
18.30 -20.30
Sliperiet
Hamnplan 4
Invigning
Sliperiet
Sliperiet
Tisdag 8 nov13.00-15.30
Fullmäktigesalen,
Nygatan 16
Tisdag 8 nov
18.00-20.30
Sliperiet,
Hamnplan
Onsdag 9 nov 13.00-15.30
Fullmäktigesalen,
Nygatan 16
Information om Personliga ombud
De kreativa verksamheterna
Ateljén och Studio Rex
”Ledsen eller deprimerad, orolig
eller sjuk av ångest – vad vet vi om
tankar, känslor och att hålla sig
frisk?”
”Ledsen eller deprimerad, orolig
eller sjuk av ångest – vad vet vi om
tankar, känslor och att hålla sig
frisk?”
”Arbetsglädje – Gör det du älskar
och älska det du gör”
Onsdag 9 nov
18.00-20.30
Sliperiet,
Hamnplan
”Arbetsglädje – Gör det du älskar
och älska det du gör”
Torsdag 10 nov 09.00-11.30
Fullmäktigesalen,
Nygatan 16
”Att förebygga och hantera
konflikter och hotfulla situationer”
(olika innehåll för- respektive
eftermiddag)
”Att förebygga och hantera
konflikter och hotfulla situationer”
(olika innehåll för- respektive
eftermiddag)
Jubileumsfirande
Fullbokat för Personal inom förvaltningar och externa
myndigheter, se nedan.
Fullbokat för Personal inom förvaltningar och externa
myndigheter, se nedan.
Fullbokat för Personal inom förvaltningar och externa
myndigheter, se nedan.
Torsdag 10 nov 13.00-15.30
Fullbokat för Personal inom förvaltningar och externa
myndigheter, se nedan.
Torsdag 10 nov
18:00-20:30
Fullmäktigesalen,
Nygatan 16
Sliperiet
Hamnplan 4
Föreläsare
Kommundirektör Magnus
Haglund inviger veckan 2016.
Daniel Lovén, Carina Lindström
Ateljén och Studio Rex
Lars Häggström, specialistläkare I
psykiatri, chefläkare vid
psykiatriska kliniken I Växjö
Lars Häggström, specialistläkare I
psykiatri, chefläkare vid
psykiatriska kliniken I Växjö
Dennis Westerberg,
professionell föreläsare,
författare och mental coach
Dennis Westerberg,
professionell föreläsare,
författare och mental coach
Alexander Tilly,
Leg psykolog och författare
Alexander Tilly,
Leg psykolog och författare



Jubileumstal, Agneta Lund
Musikunderhållning, DeZiro
Vi bjuder på lättare förtäring med
”Hope” – föreställning med
dryck
Charlotte Lindmark (70
minuter, ingen paus)
 Bildspel, ”Psykeveckan 10+1
år”, tillbakablick med Einar
Härdin, Attention
Fredag 11 nov
Startpunkten.
Inspiration som motivation!
Mingla och titta runt i
09:00 – 12:00
Sjögatan 5,
verksamheterna, träffa personal
”Butiken”
från landsting, kommun och
andra samhällsaktörer –
verksamheter som arbetar med
psykisk ohälsa.
10.00 – 11:30
Föreläsning
”Erfarenheter av Asperger”
Lars Kristmansson,
Sjögatan 5,
Vi får grundläggande kunskap om
berättar om egna erfarenheter
”Butiken”
aspergers syndrom
från sitt liv.
Söndag 13 nov
Sv. Kyrkan
Temagudstjänst med temat: ”Trygg Avslutningstalare och diktläsning i
11:00-ca 13:00
Örnsköldsvik
i förändring”. Musik.
församlingshemmet:
I Församlingshemmet
Pär Eriksson,
smörgåstårta som lunch.
Samordningsförbundet
Alla arrangemang är kostnadsfria för besökarna! Allmänheten behöver inte anmäla sitt deltagande. Hela
programmet för veckan hittar du på:
www.ornskoldsvik.se/psykeveckan
Personal inom förvaltningar och externa myndigheter anmäler sig via e-post till [email protected]
Antalet deltagare från förvaltningar och myndigheter begränsas till 125 personer till respektive arrangemang, detta för att
bereda plats även för allmänheten.