V16 OM914A 24332 Vård och omsorg av personer med psyk.

advertisement
Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för hälsa och arbetsliv
Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning 7,5 hp
KURSKOD OM914A
ANMÄLNINGSKOD 24332
KURSVECKOR v.4 2016 – v.23 2016
KURSNAMN
KURSPLAN hittar du här
SCHEMA hittar du här
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN
18/1-24/1
Urban Torstensson
Tel.026-64 82 50, [email protected]
KURSADMINISTRATION Glafira Sörensson
KONTAKTUPPGIFTER [email protected], 026-64 82 95
KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent
Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se under v.3
På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Blackboard OM914A.24332.2016
1(2)
Kursupplägg
Kursen är delvis nätbaserad och bedrivs på kvartsfart under vt-2016 med tre
sammankomster i Gävle med start den 28/1, därefter den 17/3 och den 19/5. Kursen kan
även genomföras utan att fysiskt närvara vid sammankomsterna.
Kursstart sker 2016-01-28 kl.09.00-17.00 i hus 51 sal 219.
Arbetet styrs utifrån en studiehandledning och kommunikation sker via telefon,
sammankomster och Blackboard.
Efter genomförd kurs ser vi gärna att du gör en utvärdering.
2(2)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards