Rektorskonferens för DSD-skolor i Stockholm Bästa damer och

Gerhard Austrup/Tyska skolan
Till rektorer i DSD-skolorna
Karlavägen 25,
114 31 Stockholm
Mail: [email protected]
2015-01-15
Ang.: Rektorskonferens för DSD-skolor i Stockholm
Bästa damer och herrar,
sedan några år tillbaka är er skola tillsammans med 14 andra medlem i ZfA-nätverket ”Tyska
språkdiplomet”. I samarbete med Tyska Ambassaden i Stockholm vill vi därför bjuda in
rektorerna till en konferens om frågor som rör språk och utbildning i Tyskland och Sverige.
Tid: tisdag, den 24. mars 2015 kl. 10.00-16.00
Ort: Stockholm, Tyska Ambassaden, Skarpögatan 9, Stockholm
Språk: svenska
I olika föreläsningar och diskussioner vill vi bl.a. belysa det tyska språkdiplomet och
språkundervisningen i Sverige generellt, det tyska lärlingssystemet med sina duala
utbildningar samt de kulturella skillnadernas betydelse i de ekonomiska relationerna mellan
Sverige och Tyskland. Dessutom vill vi informera om utbildningsmöjligheter vid tyska
högskolor och universitet.
ZfA står för alla kostnader i samband med resa och hotell (som vi bokar) och bjuder på
lunch.
Det skulle glädja oss om ni skulle kunna vara med på konferensen. Vi ber om ett svar senast
den 16. december. Det exakta programmet följer i slutet av januari 2015.
Med vänliga hälsningar
Gerhard Austrup, ZfA-Fachberater Schweden
Rektorskonferens, den 24.3.2015
preliminärt program
10.00 Välkomstord, presentation
10.10 Det tyska språkdiplomet och undervisningen i tyska. (Gerhard Austrup)
10.40 kaffepaus
10.50 Det tyska lärlingssystemet med sina duala utbildningar – en förebild för Sverige ?
(Karl-Heinz Gössling)
11.20 Att läsa vid tyska universitet och högskolor – ett alternativ för svenska ungdomar ?
(Thomas Grub)
12.00 promenad och lunch
13.45 Kulturella skillnader och deras betydelse för de ekonomiska relationerna mellan
Sverige och Tyskland (Karl-Heinz Gössling)
14.15 Språk och språkundervisning i Sverige - en analys (Helena von Schantz)
15.15 kaffepaus
15.30 Sverige och Tyskland i Europa – bilden av Tyskland i Sverige och av Sverige i Tyskland
– lärdomar och utmaningar (Valle Wigers)